คลังคำศัพท์

T-Address (Zcash)

Moderate

T-Address เป็นหนึ่งในสองของที่อยู่สำหรับคริปโตเคอร์เรนซีที่เน้นความเป็นส่วนตัว โดย Zcash จะถูกใช้เมื่อต้องการความโปร่งใส

T-Address (Zcash) คืออะไร

Zcash (ZEC) เป็นหนึ่งในคริปโตเคอร์เรจนซีที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ของพวกเขาสามารถเลือกที่จะ ไม่เปิดเผยตัวตน ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อต้องทำธุรกรรมบนบล็อกเชน เหนือสิ่งอื่นใด มันมีการใช้เทคโนโลยี zero-knowledge proof อีกตัวอย่างที่เด่นชัดของคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่ได้มีการระบุตัวคือ Monero (XMR)
ตามค่าเริ่มต้น ธุรกรรมทั้งหมดบนบล็อกเชนสาธารณะเช่น ธุรกรรมของ Bitcoin (BTC) หรือ Ethereum (ETH) จะมีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่มีชื่อแนบกับ ที่อยู่โดยตรง แต่ทุกคนสามารถเห็นทั้งที่อยู่ที่ในการส่งและรับอย่างชัดเจน รวมไปถึงจำนวนเงินที่แน่นอนที่ส่งออกไปสำหรับทุกๆ ธุรกรรมบนเครือข่าย การเกิดขึ้นของสาขานิติเวชศาสตร์บล็อกเชนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้มันได้ใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงนี้ เนื่องจากมันช่วยให้สามารถระบุตัวตนและเชื่อมโยงบุคคลจริงกับธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่พวกเขาทำได้ง่ายขึ้นมาก
ผลจากการลดความเป็นส่วนตัวนี้ คริปโตเคอร์เรนซีหลายสกุลได้เกิดขึ้นซึ่งโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เพื่ออนุญาตให้มันทำธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตนได้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องลดความโปร่งใสของบล็อกเชนด้วยการทำพวกมันกลายเป็นแบบเป็นส่วนตัว

Zcash เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Zero-knowledge Proof (ZKP) ซึ่งช่วยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยืนยันว่าเหตุการณ์ (เช่น ธุรกรรมบล็อกเชน) เกิดขึ้นจริง โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ แต่อย่างใด

แม้ว่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้งานในบางกรณี แต่ธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตนทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการเสมอไป ด้วยเหตุนี้ Zcash จึงใช้ที่อยู่สองประเภทที่แตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์: z-addresses (ส่วนตัว) และ t-addresses (โปร่งใส)

เมื่อผู้ใช้ต้องการส่งธุรกรรมที่โปร่งใส เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ใช้จะใช้ t-address ซึ่งจะทำให้ธุรกรรมคล้ายกับที่ทำบนบล็อกเชนสาธารณะทั้งหมด ซึ่งตรงกันข้ามกับ z-address ซึ่งไม่ระบุชื่อโดยสมบูรณ์: ข้อเท็จจริงเดียวที่ทราบกันทั่วไปเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกันคือเกิดขึ้น ขณะที่ที่อยู่สำหรับส่งและรับและจำนวนเงินที่ส่งยังคงเป็นความลับ