CMC Research

Độ khó
Easy
Moderate
Hard
Thời gian đọc
Bố cục

Articles (25)

Moderate
CMC Research
Phân tích thị trường NFT năm 2023: Cái nhìn của người trong cuộc
Chúng tôi thảo luận về trạng thái của thị trường NFT, xu hướng vi mô và tính thanh khoản, các dự án và sự kiện lớn, phân tích nhà giao dịch & cá voi, NFTFi và định giá.
Bởi NFTGo
4 months ago
20m"
Easy
CMC Research
Theo dữ liệu Q1 2023 từ CoinMarketCap
Các dự án và lĩnh vực đang hot nhất trong quý 1 theo người dùng CoinMarketCap.
Bởi CMC Research
5 months ago
8m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Đánh giá vĩ mô trên chuỗi (On-chain) - Bài viết của Glass...
Trong bài viết đầu tiên của mục Thị trường trong Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023, nền tảng phân tích trực tuyến hàng đầu Glassnode
Bởi Glassnode
7 months ago
3m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023
Bởi CMC Research
8 months ago
3m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Theo CMC
Trong mục Áp dụng của Cẩm nang tiền điện tử CMC 2023, CoinMarketCap sẽ chia sẻ những phát hiện thú vị từ dữ liệu của chúng tôi và phân tích các xu hướng sắp tới về tiền điện tử.
Bởi CMC Research
8 months ago
11m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Phân tích vĩ mô toàn cầu 2023 - Bài viết của QCP Capital
Trong mục Thị trường của Cẩm nang tiền điện tử CMC 2023, QCP Capital sẽ phân tích vĩ mô thị trường hiện tại và ba chủ đề cho năm 2023.
Bởi QCP Capital
8 months ago
7m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Thị trường NFT — Tóm tắt năm 2022 và triển vọng cho năm 2...
Trong phần này của Cẩm nang tiền điện tử CMC năm 2023, CMC đã nói chuyện với Sfermion - công ty đầu tư tập trung vào metaverse hàng đầu
Bởi Sfermion
8 months ago
10m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Sự thật trái ngược với hiệu ứng FUD — Phân tích trên chuỗ...
Trong bài viết này của Cẩm nang tiền điện tử CMC 2023, Nansen sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích trên chuỗi (on-chain), đặc biệt là trong thời điểm diễn ra các sự kiện thảm khốc
Bởi Andrew Thurman
8 months ago
4m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Lớp 1 — Chuyện gì đã xảy ra và chúng ta đang hướng tới đâ...
Trong bài viết cuối cùng của mục Xây dựng trong Cẩm nang tiền điện tử CMC 2023, Binance Research sẽ cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về lĩnh vực lớp 1 trong năm 2022
Bởi Binance Research
8 months ago
5m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Làm thế nào để DEX có thể vượt qua CEX - Bài viết của Uni...
Trong bài viết cuối cùng của mục DeFi trong Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023, Uniswap Labs sẽ cung cấp thông tin tổng quan về các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung
Bởi Uniswap Labs
8 months ago
4m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Quản lý rủi ro cho vay tập trung và phi tập trung: Bài họ...
Trong bài viết này của mục Đầu tư trong Cẩm nang tiền điện tử CMC năm 2023, Compound Labs sẽ xem xét các bài học rút ra từ câu chuyện FTX, Celsius và 3AC
Bởi Compound
8 months ago
6m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Thông tin chuyên sâu về CBDC và các ngân hàng trung ương ...
Trong bài viết cuối cùng của mục Quy định trong Cẩm nang tiền điện tử CMC 2023, Stanley Yong của Movmint.io sẽ đưa ra lập luận của ông về sự phát triển của Tiền điện tử Ngân hàng Trung ương
Bởi Stanley Yong
8 months ago
3m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Hiện tại và tương lai của Roll-up Lớp 2 - Bài viết của Co...
Trong bài viết thứ 3 của mục Xây dựng trong Cẩm nang tiền điện tử CMC 2023, ConsenSys sẽ đưa ra phân tích về các roll-up Lớp 2, đặc biệt là các ZK-rolls-up và vị trí của không gian.
Bởi ConsenSys
8 months ago
7m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Đầu tư mạo hiểm (VC) — Một hướng đi mới? - Bài viết của D...
Trong bài viết tiếp theo của mục Đầu tư trong Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023, Haseeb Qureshi và Tom Schmidt của Dragonfly sẽ đưa ra con đường phía trước cho đầu tư mạo hiểm (VC)
Bởi Haseeb Qureshi
8 months ago
4m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Triển vọng về các quy định đối với tiền điện tử của Hoa K...
Trong bài viết của mục Quy định trong Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023, APCO Worldwide sẽ đề cập đến cách tiếp cận về tiền điện tử theo quy định của Washington.
Bởi APCO Worldwide
8 months ago
7m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Triển vọng của các quy định về tiền điện tử của EU - Bài ...
Trong bài viết của mục Quy định trong Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023, Blockchain for Europe sẽ cung cấp các quy định về tiền điện tử của EU
Bởi Blockchain for Europe (BC4EU)
8 months ago
7m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Triển vọng chấp nhận tiền điện tử toàn cầu của người dùng...
Trong bài viết đầu tiên của mục Sử dụng trong Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023, CZ, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Binance
Bởi CZ
8 months ago
6m"
Moderate
CMC Research
Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023: Trò chơi blockchain — Điều gì sẽ diễn ra trong tương lai ...
Trong bài viết trong mục Trò chơi blockchain của Cẩm nang tiền điện tử của CMC năm 2023
Bởi Naavik
8 months ago
3m"