Bảng thuật ngữ

Trừu tượng hóa tài khoản (Account Abstraction)

Moderate

Trừu tượng hóa tài khoản (Account Abstraction) là quá trình giúp người dùng tương tác với blockchain dễ dàng hơn bằng cách tùy chỉnh các yếu tố nhất định của tài khoản hợp đồng thông minh.

Trừu tượng hóa tài khoản (Account Abstraction) là gì?

Trừu tượng hóa tài khoản (Account Abstraction) là quá trình giúp người dùng tương tác với blockchain dễ dàng hơn bằng cách tùy chỉnh các yếu tố nhất định của tài khoản hợp đồng thông minh, từ phương thức thanh toán phí đến cơ chế phê duyệt giao dịch.

Điều này đã được thảo luận rộng rãi trong cộng đồng Ethereum, với việc Vitalik Buterin đưa ra nhiều đề xuất (ERC 4337, EIP 2938, cùng nhiều đề xuất khác) phác thảo cách thực hiện các giao dịch đơn giản hơn cho người dùng cuối.

Bối cảnh về các tài khoản Ethereum

Để hiểu giá trị của trừu tượng hóa tài khoản, trước tiên cần hiểu một số nguyên tắc cơ bản về tài khoản Ethereum. Trên Ethereum, có hai loại thực thể: Tài khoản sở hữu bên ngoài (EOA) và tài khoản Hợp đồng thông minh.

EOA được tạo thành từ một cặp khóa mật mã: công khai và riêng tư. Nó được đại diện bởi một địa chỉ được tạo sau khi người dùng đã thiết lập cặp khóa của mình. Khóa riêng được sử dụng để ký các giao dịch; nó cấp cho người dùng quyền giám sát đối với số tiền được liên kết với tài khoản của họ.

Sau đó, cặp khóa có thể ký các giao dịch từ một địa chỉ nhất định. Điều này là do khóa và tài khoản là một. Điều này dẫn đến những hạn chế cụ thể. Ví dụ: chỉ có một khóa để ủy quyền giao dịch và kiểm soát tài khoản. Nếu bị mất hoặc bị đánh cắp, tài khoản có thể bị mất mãi mãi.

EOA cũng đặt ra một vấn đề vì với tư cách là tài khoản cá nhân, họ có thể đưa ra các giao dịch đơn lẻ cần được xác minh, tạo ra phí gas mỗi lần.

Cuối cùng, có rất ít khoảng trống hoặc tùy chỉnh, vì người dùng không thể tạo logic tùy chỉnh để bao gồm nhiều người ký hơn hoặc ủy quyền các khóa khác nhau để đăng nhập vào tài khoản của họ. Điều này tạo ra một phạm vi rất hạn chế cho các giao dịch.

Trừu tượng hóa tài khoản để cải thiện trải nghiệm người dùngTrừu tượng hóa tài khoản là một cách để giải quyết các rào cản này bằng cách chuyển đổi EOA thành hợp đồng thông minh với logic riêng để quyết định điều gì cấu thành giao dịch được xác minh. Điều này có nghĩa là người ký và tài khoản có thể được tách rời, mở ra nhiều khả năng sử dụng tài khoản hơn.

Ví dụ: trừu tượng hóa tài khoản có thể cho phép EOA thực hiện nhiều hành động, chẳng hạn như sử dụng nhiều khóa hoặc không sử dụng khóa để ủy quyền giao dịch hoặc thay đổi người ký tài khoản mỗi tuần.

Một lợi ích đáng kể của trừu tượng hóa tài khoản là cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) và tính bảo mật nhờ các tương tác liền mạch mà nó tạo điều kiện.

Nó có nhiều trường hợp sử dụng và giải quyết một số vấn đề gặp phải, đặc biệt là khi mở rộng quy mô và triển khai dự án.

Social Recovery và trừu tượng hóa tài khoản

Social Recovery là một trong những cung cấp trừu tượng hóa tài khoản cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách tránh vấn đề về một điểm lỗi duy nhất với khóa riêng. Trừu tượng hóa tài khoản có thể hỗ trợ bằng cách tạo một mạng lưới bảo mật tốt hơn thông qua nhiều người ký.

Trừu tượng hóa tài khoản cũng có thể được sử dụng để xây dựng các trò chơi blockchain tốt hơn với các nền kinh tế vi mô. Chơi để kiếm tiền đã trở thành một đấu trường sinh lợi như vậy nhưng bị hạn chế bởi số lượng giao dịch vi mô cần thiết để duy trì trò chơi với nhiều nội dung NFT trong trò chơi trên hàng nghìn người dùng. Trừu tượng hóa tài khoản sẽ giải quyết vấn đề này thông qua cơ chế người ký tập thể.

Cải thiện giao dịch và trừu tượng hóa tài khoản

Cuối cùng, các giao dịch nguyên tử (lô) thông qua trừu tượng hóa tài khoản có thể cho phép người dùng thanh toán phí bằng token gốc thay vì sử dụng ETH như hiện nay. Điều đó làm cho việc tương tác với các L2 trở nên đơn giản hơn và không yêu cầu người dùng phải mua bù (buy-in) rộng rãi trước khi sử dụng chuỗi.
Trừu tượng hóa tài khoản cũng cho phép thực hiện các giao dịch meta (meta-transaction). Đây giống như một quản gia thực hiện giao dịch được ký bởi một bên khác thay mặt cho người ký ban đầu. Điều này loại bỏ sự phức tạp và phí gas trên các blockchain công khai bằng cách cho phép mạng chuyển tiếp xử lý những điều này trong khi người dùng chỉ cần ký giao dịch bằng một nhấp chuột.
Các giao dịch meta này cho phép thanh toán cho giao dịch được trừu tượng hóa khỏi người dùng và được trao cho dApp, do đó đơn giản hóa quy trình giao dịch. Điều này đặc biệt hữu ích trong các lĩnh vực như chơi trò chơi để kiếm tiền và các công cụ hướng dẫn cho người mới.
Trừu tượng hóa phí này cũng có thể loại bỏ sự phức tạp của việc thanh toán các giao dịch trực tuyến thông qua các ứng dụng phi tập trung (dApp) bằng cách cho phép thanh toán thông qua token gốc của chúng. Nếu người dùng muốn thanh toán bằng token gốc thay vì tiền điện tử của blockchain (như $ETH), thì trừu tượng hóa tài khoản sẽ giúp điều này trở nên khả thi. Cuối cùng, nó cho phép kiểm soát tốt hơn các tương tác của bạn với dApp dưới dạng các khóa phiên. Khóa phiên là khóa mật mã đối xứng được sử dụng để mã hóa phiên liên lạc. Nói một cách đơn giản hơn, đó là khóa sử dụng một lần để mã hóa và giải mã dữ liệu được gửi giữa hai bên. Ví dụ: nếu bạn muốn tương tác với dApp nhưng không muốn tiếp tục ký các giao dịch để phê duyệt mọi động thái bạn thực hiện, khóa phiên sẽ đặt tham số cho những gì dApp có thể và không thể thực hiện liên quan đến tài khoản của bạn.

Như vậy, bạn không cần phải tin tưởng bên thứ ba về thông tin đăng nhập và các phê duyệt của mình, đồng thời bạn cũng có thể tránh được nỗ lực phê duyệt lại mọi thứ một cách mệt mỏi.

Trừu tượng hóa tài khoản để tăng cường bảo mật

Tính năng trừu tượng hóa tài khoản có thể làm cho việc tương tác với dApp và trải nghiệm người dùng trong web3 trở nên đơn giản hơn, nhưng nó cũng giúp cải thiện khả năng bảo mật.
Trừu tượng hóa tài khoản cho phép bạn tùy chỉnh tài khoản của mình để chỉ hoạt động khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm cả số lượng người ký. Điều này có thể tùy chỉnh trên các tài khoản để người dùng có thể có nhiều quyền kiểm soát hơn, chẳng hạn như một đa chữ kýcổ điển.

Một số ví dụ về tùy chỉnh có thể bao gồm các hành động như đặt các mức giới hạn về chuyển khoản và xác thực đa yếu tố. Điều này loại bỏ điểm thất bại lớn hiện tại là người dùng có thể mất tất cả mọi thứ nếu họ không cực kỳ cẩn thận.

Trừu tượng hóa tài khoản mở ra khả năng sử dụng mà không gặp rủi ro về bảo mật và thậm chí còn tăng cường hơn nữa với các tùy chọn có thể thích ứng.