Bảng thuật ngữ

Tỷ lệ phần trăm năng suất hàng năm (APY)

Moderate

Tỷ suất phần trăm hàng năm (APY) là tỷ suất lợi nhuận thu được trong suốt một năm đối với một khoản đầu tư cụ thể.

Tỷ lệ phần trăm năng suất hàng năm (APY) là gì?

Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY) hoạt động như một tài khoản tiết kiệm tiền điện tử tương tự như tài khoản tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR). Bạn có thể gửi bitcoin của mình (hoặc một tài sản tiền điện tử khác) và nhận được tỷ lệ hoàn vốn cố định trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY) là một phương pháp tính toán số tiền kiếm được trên tài khoản thị trường tiền tệ trong suốt một năm. Nói cách khác, đây là một kỹ thuật để theo dõi mức độ tích lũy tiền lãi theo thời gian.
Tiền lãi bạn kiếm được từ số tiền của mình được gọi là lãi kép. Nó đề cập đến số tiền nhận được trên cả số tiền gốc (số tiền bạn đưa vào tài khoản) và tiền lãi đã được tích lũy. Lãi kép cho phép tạo ra tiền theo thời gian, đó là lý do tại sao nó là một công cụ đầu tư mạnh mẽ như vậy. Điều này không giống như tiền lãi đơn giản. Thuật ngữ "tiền lãi đơn giản" đề cập đến tiền lãi chỉ được tạo ra trên khoản tiền gửi chính.
Tài khoản tiết kiệm tiền điện tử với APY có thể là thứ bạn cần nếu bạn là nhà đầu tư tiền điện tử muốn kiếm tiền lãi từ khoản đầu tư khi nắm giữ nó. Có một số chương trình lợi nhuận tiền điện tử để lựa chọn. Do đó, hãy nghiên cứu trước khi đăng ký. Các yếu tố như phí, rào cản gia nhập, thủ tục thu lãi và loại tài sản tiền điện tử có sẵn có thể khác nhau giữa các nền tảng.
Ngoài ra còn có các APY giới thiệu mà các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp và bạn nên cẩn thận trước khi đầu tư vào chúng. Một số chương trình này sử dụng chiến lược cung cấp APY cao hơn để thu hút khách hàng ngay từ đầu và giảm giá sau khi bẫy được một lượng lớn khách hàng. Nếu bạn bắt gặp một nền tảng hoặc chương trình canh tác năng suất cung cấp APY cao, hãy kiểm tra độ tin cậy của nền tảng đó trong cộng đồng.