Want to know who you'll meet at The Capital? Find out here!

×
加密貨幣:   •  交易市場:   •  市值:   •  24小時交易量:   •  比特幣主導:  %
廣告
市值:   •  24小時交易量:   •  比特幣主導:  %  •  加密貨幣:   •  交易市場: 

歷史記錄 - 2013年05月26日

市值:
價格:
交易量(24小時):
# 名稱 簡寫 市值 價格 流通供給量 % 1小時 % 24小時 % 7天
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,495,292,967 $133.48 11,202,375 -1.16% 1.74% 9.61%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $58,458,017 $3.25 17,993,154 -0.37% 4.65% -1.02%
3 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $5,251,485 $0.930356 5,644,600 -2.32% -1.64% 8.05%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $3,612,499 $0.189542 19,059,134 -6.42% -9.94% -9.29%
5 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,225,595 $4.31 284,444 -2.43% 3.43% 18.24%
6 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $915,607 $0.000202 4,542,720,000 -0.82% 1.54% -1.00%
7 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $842,449 $0.312343 2,697,190 -3.42% -9.58% -12.35%
8 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $687,220 $0.032703 21,014,232 -1.19% 5.72% -5.50%
9 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $654,331 $0.098775 6,624,450 -2.47% -5.59% -21.17%
10 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $374,915 $0.073414 5,106,866 -2.95% -1.54% -22.36%
11 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $130,393 $0.121760 1,070,899 -9.23% 11.89% -37.73%
12 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $127,368 $0.010066 12,653,618 * -1.19% 2.98% -15.45%
13 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $114,258 $0.006407 17,833,240 -2.35% -6.72% -11.35%
14 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $61,369 $0.025650 2,392,562 -0.10% -10.51% ?
15 BitBar BTB
BitBar
BTB $54,030 $17.36 3,113 -1.19% -2.67% -56.63%
*不可挖
總市值: $1,567,802,505