สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.49T
1.79%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$47.11B
27.76%
การปกครอง: BTC: 52.2% ETH: 17.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 142 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.49T
1.79%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$47.11B
27.76%
การปกครอง: BTC: 52.2% ETH: 17.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 

Stablecoin โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

หน้านี้แสดงรายการ Stablecoin ที่มีค่าที่สุด โดยแสดงรายชื่อของเหรียญที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดก่อนแล้วจึงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

#

ชื่อ

ราคา

1h %

24 ชั่วโมง %

7d %

มูลค่าตามราคาตลาด

Volume(24h)

อุปทานหมุนเวียน

7 วันล่าสุด

3

0.18%0.25%1.58%

฿3.17T฿3,171,473,612,852

฿1,221,166,222,783

34,499,050,775 USDT

89,596,999,295 USDT

tether-7d-price-graph

7

0.19%0.26%1.59%

฿867.4B฿867,395,320,246

฿138,226,159,439

3,907,088,080 USDC

24,517,717,413 USDC

usd-coin-7d-price-graph

16

0.15%0.19%1.53%

฿189.23B฿189,226,097,482

฿11,949,723,753

337,721,869 DAI

5,347,888,596 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

27

0.18%0.23%1.54%

฿104.51B฿104,509,588,595

฿6,503,411,153

183,938,110 TUSD

2,955,878,967 TUSD

trueusd-7d-price-graph

40

0.20%0.25%1.59%

฿58.5B฿58,495,240,771

฿14,117,497,697

398,986,000 BUSD

1,653,181,224 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

59

0.18%0.29%1.58%

฿34.19B฿34,191,031,264

฿57,740,768,558

1,632,453,993 FDUSD

966,652,972 FDUSD

first-digital-usd-7d-price-graph

72

0.15%0.13%2.29%

฿25.28B฿25,283,021,343

฿1,474,076,293

42,289,042 USDD

725,332,026 USDD

usdd-7d-price-graph

90

1.22%11.69%152.99%

฿19.14B฿19,139,091,904

฿14,429,255,596

6,766,881,572 USTC

8,975,651,408 USTC

terrausd-7d-price-graph

105

0.31%0.08%1.49%

฿15.77B฿15,766,385,067

฿62,164,086

1,761,024 USDP

446,640,157 USDP

paxos-standard-7d-price-graph

191

0.09%0.11%1.57%

฿5.31B฿5,310,270,507

฿11,648,972

329,216 GUSD

150,075,431 GUSD

gemini-dollar-7d-price-graph
FraxFRAX$1.00
Liquity USDLUSD$1.00
USDJUSDJ$1.12
TribeTRIBE$0.32
PayPal USDPYUSD$1.00
STASIS EUROEURS$1.09
Venus USDCvUSDC$0.02
USDX [Kava]USDX$0.94
Steem DollarsSBD$5.25
Venus BUSDvBUSD$0.02
EURCEURC$1.09
sUSDSUSD$1.00
Tether EURtEURt$1.08
Celo DollarCUSD$1.00
Fei USDFEI$0.98
Venus USDTvUSDT$0.02
ReserveRSV$1.02
USDKUSDK$0.91
XSGDXSGD$0.75
GYENGYEN$0.01
Origin DollarOUSD$1.00
BIDRBIDR$0.00
Celo EuroCEUR$1.09
HUSDHUSD$0.05
Rupiah TokenIDRT$0.00
Venus DAIvDAI$0.02
VaiVAI$1.00
DjedDJED$1.00
ZUSDZUSD$1.00
EOSDTEOSDT$0.35
Empty Set DollarESD$0.00
Basis CashBAC$0.00
Zephyr ProtocolZEPH$31.05
Angle ProtocolAGEUR$1.09
ZEDXIONUSDZ$1.00
WEMIX DollarWEMIX$$1.00
USDP StablecoinUSDP$1.01
Verified USDUSDV$1.00
USDHUSDH$1.00
HAYHAY$1.00
GHOGHO$0.98
Decentralized USD(Defichain)DUSD$0.17
Sperax USDUSDs$1.00
Magic Internet MoneyMIM$1.00
Meter StableMTR$0.78
VNX EUROVEUR$1.10
Brazilian Digital TokenBRZ$0.20
DOLADOLA$0.99
MAIMIMATIC$0.82
xDAIxDAI$0.99
TON Bridged USDTJUSDT$1.00
VNX Swiss FrancVCHF$1.17
Inter Stable TokenIST$1.00
One CashONC$0.06
Tether MXNtMXNt$0.06
Moola Celo USDmCUSD$1.00
JPY CoinJPYC$0.01
DefiDollarDUSD$0.64
mStable USDMUSD$1.00
CryptoFrancXCHF$1.14
SORA Synthetic USDXSTUSD$0.62
Mad USDMUSD$0.69
BiLiraTRYB$0.03
Overnight DAI+DAI+$1.00
Moola Celo EURmCEUR$1.09
wanUSDTWANUSDT$1.00
Coin98 DollarCUSD$0.99
ParallelPAR$0.59
TORTOR$0.01
Fantom USDFUSD$0.24
xDollar StablecoinXUSD$1.05
JPY Coin v1JPYC$0.01
Savings DaiSDAI$0.98
USD BancorUSDB$0.14
Fuse DollarFUSD$0.98
TON Bridged USDCJUSDC$0.99
bitCNYBITCNY$0.14
DigixDAODGD$72.05
Digix Gold TokenDGX$52.15
Karatgold CoinKBC$0.00
Diamond Platform TokenDPT$0.14
1irstGold1GOLD$58.02
CAD CoinCADC$0.39
IronIRON$1.34
BRCP TOKENBRCP$0.02
dForce USDUSX$0.99
XIDRXIDR$0.00
StatikSTATIK$0.58
Moremoney USDMONEY$1.03
YUSD StablecoinYUSD$1.03
Showing 1 - 100 out of 158
Show rows
100