สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 794
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.42T
0.07%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$78.14B
16.10%
การปกครอง: BTC: 54.3% ETH: 17.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
กระดานซื้อขาย
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
DOEX

DOEX

ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)

฿8,007,189,535.56

3,330 BTC

สินทรัพย์ทั้งหมด

ไม่พบข้อมูลตัวเลขแสดงปริมาณเหรียญที่สะสมอยู่

เกี่ยวกับ DOEX

What is DOEX?

DOEX, established in 2022, positions itself as a forefront global cryptocurrency platform. By integrating trading, exchange, and blockchain-based financial services into a single, user-friendly interface, DOEX targets a worldwide audience with its innovative digital asset services. As the platform strides towards becoming a leader in technology, security, and customer service, it emphasizes the importance of legal compliance, asset security, and diverse financial products to cater to a broad spectrum of users' needs.

What standout services does DOEX offer? Global Service and Legal Compliance: Operating on an international scale, DOEX has established trading operations and centers across various regions, including South Korea, Taiwan (China), and Indonesia. This global presence underscores its commitment to serving users worldwide with high-quality digital asset services. Significantly, DOEX prides itself on adhering to legal standards, holding MSB compliance financial licenses from US FinCEN and Canadian FinTRAC, which not only assures a legally compliant trading environment but also reinforces its integrity and reliability in the digital asset exchange domain.

Comprehensive Crypto Asset Management and Trading Features: DOEX excels in providing an extensive range of trading and investment services. It offers access to a wide array of mainstream cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Dogecoin, enabling users to engage in trading at competitive fees. Beyond simple trading, DOEX introduces advanced features such as customizable leverage up to 125x, take-profit and stop-loss orders, and reverse positions to optimize trading strategies. One of its standout services is the one-click copy trading feature, which democratizes investing by allowing users to mirror the trades of experienced professionals based on performance metrics, thus facilitating informed investment decisions.

Security Measures and User Experience: In the realm of security, DOEX implements stringent measures to safeguard users' funds and transactions. The use of cold wallets for offline fund management and semi-offline hot wallets equipped with multi-signature technology ensures that assets are securely stored and transactions are safely processed. User experience is paramount at DOEX, evidenced by its intuitive web and app interfaces that allow for seamless trading, comprehensive market analysis, and efficient order management. The platform is designed to accommodate users of all levels, from beginners to professionals, with detailed tutorials, process guidance, and advanced charting tools for an enriched trading experience.

Dedicated Customer Support and Reliability: Understanding the importance of customer support, DOEX provides service in 10 languages, offering real-time chat and 24/7 one-on-one assistance to address users' inquiries and issues promptly. This multilingual support system underscores DOEX's commitment to user satisfaction and accessibility.

DOEX emerges as a distinguished platform in the digital asset service market through its global reach, commitment to legal compliance, rich portfolio of crypto asset management services, unparalleled security measures, superior user experience, and dedicated customer support. It aspires not only to meet the current demands of the crypto market but also to innovate and lead in providing secure, efficient, and user-friendly digital asset services. As it continues to grow and evolve, DOEX aims to be the preferred exchange for users seeking reliable and comprehensive digital asset management and trading solutions.

For further information, DOEX welcomes visitors to its website at https://www.doex.com/, where it continues to build on its vision of making digital asset trading accessible, secure, and beneficial for a global audience.

อ่านเพิ่ม
ทั้งหมด: --
ไม่มีข้อมูล
การจัดสรรโทเค็น
ไม่มีข้อมูล

ตลาด

คู่ซื้อขาย

ทั้งหมด

#

สกุลเงิน

คู่ซื้อขาย

ราคา

+2% Depth

-2% Depth

ปริมาณ

Volume %

ปรับปรุงเมื่อ

1

Bitcoin

฿2,406,187.69

฿49,110,225.68฿37,357,104.90

฿2,829,040,777

35.19%

เมื่อครู่นี้

2

Ethereum

฿125,349.13

฿14,635,476.53฿16,954,810.05

฿1,962,302,327

24.41%

เมื่อครู่นี้

3

XRP

฿22.74

฿4,694,274.69฿4,754,231.95

฿553,921,880

6.89%

เมื่อครู่นี้

4

Solana

฿6,432.52

฿2,859,993.56฿2,920,721.30

฿473,951,054

5.89%

เมื่อครู่นี้

5

Dogecoin

฿4.8287

฿1,208,048.88฿1,182,905.94

฿160,318,355

1.99%

เมื่อครู่นี้

6

Polygon

฿19.39

฿534,410.74฿400,946.56

฿157,934,670

1.96%

เมื่อครู่นี้

7

Litecoin

฿2,647.66

฿757,049.19฿771,530.18

฿136,280,018

1.69%

เมื่อครู่นี้

8

Ethena

฿18.19

฿620,370.74฿607,575.81

฿121,504,177

1.51%

เมื่อครู่นี้

9

Pepe

฿0.0004545

฿956,455.59฿697,791.50

฿114,596,377

1.43%

เมื่อครู่นี้

10

Avalanche

฿1,093.43

฿583,333.55฿130,513.96

฿103,388,857

1.29%

เมื่อครู่นี้

11

zkSync

฿6.4094

฿1,538,676.68฿1,839,449.81

฿83,689,442

1.04%

เมื่อครู่นี้

12

Cardano

฿15.14

฿473,241.47฿469,595.21

฿77,434,563

0.96%

เมื่อครู่นี้

13

ConstitutionDAO

฿2.8538

฿273,915.75฿301,916.03

฿68,039,462

0.85%

เมื่อครู่นี้

14

Shiba Inu

฿0.0006248

฿1,311,491.61฿1,291,666.94

฿61,613,833

0.77%

เมื่อครู่นี้

15

Worldcoin

฿79.83

฿68,473.60฿92,171.89

฿59,225,905

0.74%

เมื่อครู่นี้

16

LayerZero

฿173.69

฿3,230,348.15฿3,275,606.51

฿57,430,799

0.71%

เมื่อครู่นี้

17

Polkadot

฿215.94

฿483,220.55฿509,195.73

฿38,631,935

0.48%

เมื่อครู่นี้

18

Pendle

฿149.09

฿1,495,595.33฿1,516,690.52

฿37,399,087

0.47%

เมื่อครู่นี้

19

cat in a dogs world

฿0.3116

฿4,286,963.36฿3,841,300.94

฿36,277,879

0.45%

เมื่อครู่นี้

20

io.net

฿100.44

฿1,108,836.34฿1,442,472.07

฿35,553,725

0.44%

เมื่อครู่นี้

21

BOOK OF MEME

฿0.3163

฿1,120,663.39฿1,158,777.30

฿35,297,493

0.44%

เมื่อครู่นี้

22

JasmyCoin

฿1.0466

฿2,127,690.25฿2,331,302.65

฿34,707,099

0.43%

เมื่อครู่นี้

23

Bonk

฿0.001039

฿2,467,192.90฿2,218,607.05

฿33,807,411

0.42%

เมื่อครู่นี้

24

dogwifhat

฿93.70

฿1,153,097.84฿1,542,164.57

฿33,062,379

0.41%

เมื่อครู่นี้

25

Renzo

฿2.6513

฿391,570.08฿377,900.12

฿31,885,937

0.40%

เมื่อครู่นี้

26

Celsius

฿10.02

฿622,818.04฿659,618.02

฿29,628,881

0.37%

25 ชั่วโมงก่อน

27

NEAR Protocol

฿216.41

฿615,186.04฿553,771.38

฿29,448,109

0.37%

เมื่อครู่นี้

28

ether.fi

฿86.41

฿811,944.62฿932,459.56

฿28,635,055

0.36%

เมื่อครู่นี้

29

FLOKI

฿0.006758

฿462,047.79฿549,948.28

฿27,634,561

0.34%

เมื่อครู่นี้

30

Jupiter

฿36.24

฿1,267,951.24฿1,263,614.35

฿27,293,572

0.34%

เมื่อครู่นี้

31

Toncoin

฿252.18

฿1,219,081.52฿1,252,337.66

฿26,965,015

0.34%

เมื่อครู่นี้

32

Optimism

฿68.00

฿6,322,259.57฿5,621,417.68

฿26,257,469

0.33%

เมื่อครู่นี้

33

Safe

฿44.56

฿427,719.98฿395,121.08

฿25,464,588

0.32%

เมื่อครู่นี้

34

TRON

฿4.8562

฿11,118,939.83฿11,405,577.09

฿23,640,870

0.29%

เมื่อครู่นี้

35

Cosmos

฿227.15

฿423,167.96฿417,402.08

฿23,236,529

0.29%

เมื่อครู่นี้

36

Metis

฿1,799.47

฿699,710.60฿714,596.34

฿22,953,163

0.29%

เมื่อครู่นี้

37

Lista DAO

฿20.41

฿1,686,575.43฿1,663,429.91

฿21,585,211

0.27%

เมื่อครู่นี้

38

Chainlink

฿501.68

฿1,320,438.00฿1,354,858.52

฿21,031,864

0.26%

เมื่อครู่นี้

39

MAGA

฿0.005505

฿47,227.05฿57,302.38

฿19,593,438

0.24%

เมื่อครู่นี้

40

Omni Network

฿456.11

฿724,277.15฿763,367.74

฿19,169,629

0.24%

เมื่อครู่นี้

41

Aave

฿3,388.43

฿5,633,676.32฿5,772,899.67

฿18,244,317

0.23%

เมื่อครู่นี้

42

Ankr

฿1.1274

฿573,410.36฿540,795.80

฿17,073,228

0.21%

เมื่อครู่นี้

43

Arbitrum

฿28.23

฿641,530.89฿616,009.39

฿16,819,769

0.21%

เมื่อครู่นี้

44

Drift

฿13.26

฿173,172.89฿195,558.87

฿16,687,320

0.21%

เมื่อครู่นี้

45

Aevo

฿19.53

฿83,900.68฿99,368.41

฿15,521,121

0.19%

เมื่อครู่นี้

46

Uniswap

฿278.15

฿637,003.78฿679,326.12

฿15,170,033

0.19%

เมื่อครู่นี้

47

dYdX (Native)

฿48.47

฿2,251,836.20฿2,180,538.27

฿14,864,849

0.18%

เมื่อครู่นี้

48

Render

฿234.61

฿1,687,805.60฿1,722,427.60

฿14,679,418

0.18%

122 ชั่วโมงก่อน

49

Orca

฿98.46

฿64,252.82฿61,233.01

฿14,648,998

0.18%

เมื่อครู่นี้

50

GameStop

฿0.1813

฿49,842.23฿48,961.51

฿14,378,830

0.18%

เมื่อครู่นี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: หน้านี้อาจมีลิงค์พันธมิตร CoinMarketCap อาจได้รับการตอบแทนหากคุณเยี่ยมชมลิงก์พันธมิตรใดๆ และคุณกระทำอย่าง เช่น การสมัครและทำธุรกรรมใดๆกับแพลตฟอร์มพันธมิตรเหล่านี้ โปรดอ้างอิงจากการเปิดเผยข้อมูลพันธมิตร