สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 679
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.43T
1.39%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$52.43B
3.72%
การปกครอง: BTC: 52.0% ETH: 17.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 679
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.43T
1.39%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$52.43B
3.72%
การปกครอง: BTC: 52.0% ETH: 17.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
CoinW

CoinW

ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)

฿16,765,939,793.47

12,720 BTC

สินทรัพย์ทั้งหมด

฿889,278,596.28

เกี่ยวกับ CoinW

What Is CoinW?

CoinW stands as a pinnacle in the world of crypto trading platforms, where our unwavering commitment to security, transparency, and user-centric principles sets us apart. Powered by cutting-edge technology, boasting deep liquidity, and offering support for a diverse array of cryptocurrencies, we have cultivated a vast and dedicated user base, solidifying our position as one of the most secure exchanges globally.

Dedicated to upholding the highest regulatory standards, we prioritize security, transparency, and compliance to contribute actively to the advancement of the crypto industry. At CoinW, we take pride in serving over 10 million users worldwide, earning our reputation as a beacon of security and reliability in the dynamic realm of cryptocurrency. Join us on this journey, where your assets are safeguarded, and your trading experience is elevated to new heights.

Who Are the Founders of CoinW?

Incepted in 2017 by a fusion of crypto, cybersecurity, and finance virtuosos, CoinW has established 16 Localized Trading Service Centers spanning 13 distinct countries. With a robust workforce comprising over 1,000 talents representing 30 diverse nations, CoinW stands as the quintessential embodiment of a global and professional entity.

When Did CoinW Launch?

CoinW was launched in 2017.

Where Is CoinW Located?

Based in the vibrant city of Dubai, UAE, CoinW has expanded its global presence with 16 Localized Trading Service Centers spanning 13 countries. Our reach extends to key locations such as Dubai, Singapore, Turkey, South Korea, Japan, the Philippines, Malaysia, Australia, Vietnam, India, Nigeria, Canada, and Russia. Serving customers in over 200 regions and countries, CoinW is dedicated to providing a seamless and localized trading experience.

As a forward-thinking crypto trading platform, we prioritize collaboration with international regulatory bodies and organizations, contributing to the establishment of a safe and secure environment for our users.

What Coins Are Supported on CoinW?

CoinW boasts a vast array of over 1,000 listed crypto tokens, offering more than 500 spot trading pairs. Popular coins include BTC, ETH, BGB, XRP, PEPE, DOGE, SHIB, BNB, LTC, APT and more.

How Much Are CoinW Fees?

When users conduct currency transactions on CoinW, the platform will charge users a certain fee to support the operation of the platform.User fees for makers and takers on the platform will be charged according to different rules. Currently, the basic fees for maker and takers on the platform are both 0.2%.

Is It Possible To Use Leverage or Margin Trading on CoinW?

CoinW empowers traders seeking strategic leverage through our comprehensive options for both spot and Futures trading. Our platform offers unparalleled flexibility, allowing users to utilize leverage ratios of up to 200x in Futures and 6x in ETF trading. This means that traders can amplify their positions, opening the door to potential profit maximization in crypto market.

อ่านเพิ่ม
เงินทุนสำรอง
อัพเดทเมื่อ 12:13:36 AM
ทั้งหมด: ฿889,278,596.28
รายงานโดยตรงโดยตัวกลางการแลกเปลี่ยน
โทเคนคงเหลือราคามูลค่า
USDT
0xfb30...9e75f7
12,500,097฿34.76฿434,487,818.31
BTC
1N6uJ9...7z9j5z
81฿1,317,845.58฿106,745,492.34
BTC
1KYBKq...eWhvU8
48.91฿1,317,845.58฿64,455,827.54
CWT
0xa20f...6cb6f2
16,255,287฿3.8534฿62,638,849.12
SHIB
0x611F...bEce64
200,000,000,001.14฿0.0002897฿57,935,264.31
CVNT
0x2d63...398563
2,845,025.78฿19.51฿55,507,990.09
USDT
TEdzoW...KUkSRD
845,287.44฿34.76฿29,381,139.65

จะแสดงผลเฉพาะวอลเลทที่มียอดคงเหลือมากกว่า 500,000 USD เท่านั้น
* ยอดคงเหลือจากวอลเลทเหล่านี้อาจมีการอัพเดทที่ล่าช้า

การจัดสรรโทเค็น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข่าวสารและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการถือครองในที่อยู่ของวอลเลทของบุคคลที่สามนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลสาธารณะของบุคคลที่สาม CoinMarketCap ไม่ได้ทำการยืนยันหรือตรวจสอบความถูกต้องหรือการอัพเดทของข้อมูลดังกล่าว

CoinMarketCap จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข่าวสารและข้อมูลของบุคคลที่สามที่เป็นสารณะนี้ CoinMarketCap จะไม่มีหน้าที่ในการรีวิว ยืนยัน ตรวจสอบ หรือทำการสอบถามหรือสืบสวนใดๆ เกี่ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง ความพอเพียง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือการอัพเดทของข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลใดๆ ที่ระบุไว้

ตลาด

คู่ซื้อขาย

ทั้งหมด

#

สกุลเงิน

คู่ซื้อขาย

ราคา

+2% Depth

-2% Depth

ปริมาณ

Volume %

ปรับปรุงเมื่อ

1

Ethereum

฿71,251.97

฿17,728,321.33฿23,547,147.02

฿8,166,727,165

48.82%

เมื่อครู่นี้

2

Solana

฿2,033.92

฿22,470,080.57฿22,175,011.09

฿1,259,708,692

7.53%

เมื่อครู่นี้

3

Bitcoin

฿1,317,722.11

฿52,191,774.52฿50,829,982.98

฿795,605,833

4.76%

เมื่อครู่นี้

4

Polkadot

฿183.08

฿22,552,468.14฿28,216,672.44

฿340,487,493

2.04%

เมื่อครู่นี้

5

Polygon

฿26.08

฿2,073,017.51฿3,243,398.91

฿291,197,273

1.74%

เมื่อครู่นี้

6

Uniswap

฿218.38

฿8,948,788.22฿9,677,529.47

฿276,219,670

1.65%

เมื่อครู่นี้

7

XRP

฿21.25

฿61,333,802.00฿61,199,256.89

฿253,053,799

1.51%

เมื่อครู่นี้

8

Axie Infinity

฿231.41

฿25,022,982.36฿25,996,154.80

฿196,103,919

1.17%

เมื่อครู่นี้

9

Dogecoin

฿2.7978

฿12,598,077.64฿13,304,126.76

฿183,306,052

1.10%

เมื่อครู่นี้

10

Chainlink

฿506.88

฿17,781,654.78฿12,613,757.81

฿181,827,271

1.09%

เมื่อครู่นี้

11

Litecoin

฿2,416.96

฿3,077,624.93฿3,469,534.38

฿180,416,673

1.08%

เมื่อครู่นี้

12

Chiliz

฿2.5347

฿19,335,211.87฿19,524,778.40

฿179,250,291

1.07%

เมื่อครู่นี้

13

Qtum

฿105.95

฿1,799,755.29฿2,645,141.90

฿159,261,776

0.95%

เมื่อครู่นี้

14

Terra Classic

฿0.004103

฿1,435,614.46฿1,234,057.48

฿120,269,988

0.72%

เมื่อครู่นี้

15

BNB

฿7,957.33

฿15,334,829.66฿14,215,937.39

฿107,087,279

0.64%

เมื่อครู่นี้

16

dYdX (ethDYDX)

฿111.34

฿9,467,459.13฿10,617,318.63

฿92,005,563

0.55%

เมื่อครู่นี้

17

Galxe

฿59.57

฿3,051,279.93฿3,883,841.64

฿86,103,542

0.51%

เมื่อครู่นี้

18

Cardano

฿13.35

฿10,871,559.77฿9,758,658.12

฿75,578,587

0.45%

เมื่อครู่นี้

19

Blur

฿18.49

฿1,495,763.13฿1,516,230.74

฿63,127,784

0.38%

เมื่อครู่นี้

20

EOS

฿23.54

฿3,949,132.84฿2,855,597.80

฿60,596,354

0.36%

เมื่อครู่นี้

21

FTX Token

฿143.60

฿970,376.16฿1,292,256.42

฿55,422,662

0.33%

เมื่อครู่นี้

22

Cortex

฿14.63

฿796,446.25฿1,530,311.03

฿55,235,926

0.33%

เมื่อครู่นี้

23

Cosmos

฿321.55

฿8,476,998.32฿19,831,364.40

฿54,841,981

0.33%

เมื่อครู่นี้

24

TRON

฿3.5790

฿35,302,502.21฿36,148,090.46

฿48,662,319

0.29%

เมื่อครู่นี้

25

Ontology Gas

฿16.03

฿474,885.19฿463,772.86

฿48,146,320

0.29%

เมื่อครู่นี้

26

STEPN

฿10.06

฿28,439,133.55฿26,995,408.86

฿43,336,158

0.26%

เมื่อครู่นี้

27

NEAR Protocol

฿63.77

฿19,393,696.16฿19,644,443.30

฿41,914,829

0.25%

เมื่อครู่นี้

28

Terra

฿26.52

฿2,405,332.92฿2,608,422.89

฿39,112,363

0.23%

เมื่อครู่นี้

29

ORDI

฿690.71

฿549,694.42฿653,507.09

฿38,889,911

0.23%

เมื่อครู่นี้

30

Open Campus

฿23.43

฿153,815.49฿189,358.42

฿38,610,126

0.23%

เมื่อครู่นี้

31

UMA

฿66.23

฿431,693.07฿377,610.16

฿38,067,695

0.23%

เมื่อครู่นี้

32

Lux King Tech

฿5,823.66

--

฿37,866,678

0.23%

เมื่อครู่นี้

33

Avalanche

฿722.00

฿8,358,677.60฿8,496,706.92

฿36,046,424

0.22%

เมื่อครู่นี้

34

BakeryToken

฿6.3961

฿151,104.76฿97,579.04

฿35,212,808

0.21%

เมื่อครู่นี้

35

ApeCoin

฿54.83

฿8,031,132.72฿7,834,556.20

฿34,804,233

0.21%

เมื่อครู่นี้

36

Optimism

฿59.07

฿5,873,966.85฿5,738,264.95

฿34,759,261

0.21%

เมื่อครู่นี้

37

Arweave

฿274.94

฿1,553,285.76฿1,474,079.87

฿33,870,462

0.20%

เมื่อครู่นี้

38

Myro

฿0.6459

--

฿32,916,001

0.20%

เมื่อครู่นี้

39

Compound

฿1,779.44

฿4,366,057.69฿4,590,686.56

฿32,182,098

0.19%

เมื่อครู่นี้

40

Shentu

฿20.51

฿90,342.25฿157,541.12

฿31,713,742

0.19%

เมื่อครู่นี้

41

Internet Computer

฿159.16

฿46,516,966.76฿59,879,603.46

฿31,267,317

0.19%

เมื่อครู่นี้

42

Arkham

฿15.87

฿156,529.53฿203,926.92

฿30,246,808

0.18%

เมื่อครู่นี้

43

Render

฿113.81

฿3,205,709.99฿2,685,139.58

฿29,359,101

0.18%

เมื่อครู่นี้

44

Stacks

฿25.99

฿1,051,042.93฿1,042,897.75

฿29,303,604

0.18%

เมื่อครู่นี้

45

Memecoin

฿0.9713

฿1,630,834.27฿1,681,516.38

฿28,391,393

0.17%

เมื่อครู่นี้

46

The Sandbox

฿14.38

฿39,360,865.26฿37,049,618.62

฿27,849,295

0.17%

เมื่อครู่นี้

47

SushiSwap

฿43.67

฿4,091,162.29฿4,297,025.64

฿27,726,255

0.17%

เมื่อครู่นี้

48

Celestia

฿223.37

฿1,046,191.97฿652,806.33

฿27,095,924

0.16%

เมื่อครู่นี้

49

Cheelee

฿378.52

฿677,497.12฿31,391.58

฿25,977,066

0.16%

เมื่อครู่นี้

50

Fantom

฿10.93

฿16,372,282.32฿23,031,658.28

฿25,665,316

0.15%

เมื่อครู่นี้

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.