สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 682
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.56T
4.36%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$83.31B
76.51%
การปกครอง: BTC: 52.3% ETH: 17.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 139 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 682
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.56T
4.36%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$83.31B
76.51%
การปกครอง: BTC: 52.3% ETH: 17.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: