สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.53T
2.93%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$90.31B
89.18%
การปกครอง: BTC: 53.0% ETH: 17.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 136 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.53T
2.93%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$90.31B
89.18%
การปกครอง: BTC: 53.0% ETH: 17.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: