สกุลเงินคริปโต:  22,430กระดานซื้อขาย:  537มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,089,745,393,253.71ปริมาณ 24 ชม.:  $38,379,333,090การปกครอง:  BTC: 41.5% ETH: 18.9%ค่าธรรมเนียม ETH:  22 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  22,430กระดานซื้อขาย:  537มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,089,745,393,253.71ปริมาณ 24 ชม.:  $38,379,333,090การปกครอง:  BTC: 41.5% ETH: 18.9%ค่าธรรมเนียม ETH:  22 Gwei
TESLF

TeslafanTESLF

Rank # -
Token
On 3,475 watchlists

สถานะ

Market data is untracked

โปรเจ็กต์นี้มีลักษณะเป็น "รายชื่อที่เลิกติดตามแล้ว"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

ข้อมูลราคาสด TESLF

Teslafan is a sustainability-driven tokenized network, a next-generation AI marketplace, and an inclusive ecosystem of developers, ideas, and resources to expedite human-machine interaction through projects based on artificial intelligence, machine learning, deep learning, and cognitive computing.

AI and Blockchain are powering digital transformations. By leveraging and integrating these technologies, Teslafan builds up an interactional digital platform between developers and users and triples the adoption of highly competent machine learning technology, which has the potential to add cognitive ability to businesses.

Teslafan is an inclusive ecosystem of developers, ideas, and resources to expedite Human-Machine Interaction (HMI) through projects based on Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Natural Language Processing (NLP), Computer Vision (CV) and cognitive computing. By building the infrastructure on top of a form of data with inherent immunity qualities - the core of the Blockchain, Teslafan provides a simple, secure, and decentralized interoperable platform connecting both developers and users of artificial intelligence and renewable-energy projects.

Teslafan is a combination of Blockchain Technology and Artificial Intelligence and their interactions in resolving the limitations and challenges of industrial adaptation of machine learning, deep learning solutions. The vision of Teslafan is to provide a safe, distributed, and decentralized artificial intelligence marketplace and crowdfunding platform to AI solution developers. The complexity of current platforms about machine learning and cognitive optimization implementations seems to demand an invocation of blockchain solutions. With the help of blockchain, we can imagine a world where every digital data, every transaction, every agreement, and every payment is a digital record that can be identified, verified, and stored in a transparent, distributed database where they are protected from being deleted, tampered and revised. [3] Teslafan plans to be a unique platform by dis-intermediate innovative functionalities by bringing together developers with core expertise in AI, ML, and DL project proposals with angel investors, who can put their private funds into the growth of startup businesses. We are being called the network, which is the interface of artificial intelligence projects in the blockchain.

Teslafan is an ecosystem with 5 services that will be running on the Ethereum Blockchain.

A DECENTRALIZED CROWDFUNDING PLATFORM that allows startups to raise capital with Teslafan (TESLF) Tokens for projects implementing artificial intelligence, machine learning, and deep learning.

AN AI MARKETPLACE, where developers and entrepreneurs can sell their AI projects with Teslafan (TESLF) Token via peer-to-peer, B2B, and B2C transactions.

THE DONATION FOR THE RENEWABLE ENERGY CHARITIES, which enables secure and decentralized contributions with Teslafan (TESLF) Tokens to charitable organizations that support sustainable development.

SENTIMENT ANALYSIS to evaluate renewable energy products on the market with analyzing, understanding, and deriving meaning from Big Data using AI and machine learning.

A STOCK PRICE COMPARISON SERVICE searches through numerous deals and finds the best stock exchange to invest in companies known for their initiatives in the renewable energy sector.