สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.45T
2.45%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$49.48B
11.78%
การปกครอง: BTC: 52.2% ETH: 17.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 142 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.45T
2.45%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$49.48B
11.78%
การปกครอง: BTC: 52.2% ETH: 17.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: