สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.08T
0.20%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$28.02B
3.09%
การปกครอง: BTC: 49.3% ETH: 18.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.08T
0.20%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$28.02B
3.09%
การปกครอง: BTC: 49.3% ETH: 18.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100