สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 678
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.41T
1.31%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$51.64B
24.62%
การปกครอง: BTC: 51.7% ETH: 17.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 678
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.41T
1.31%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$51.64B
24.62%
การปกครอง: BTC: 51.7% ETH: 17.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
SOLX

SolarXSolarX ราคา 
SOLX

฿2.14  

7.12% (1 วัน)

แนภูมิของ SolarX ไปจนถึง THB

Loading Data

โปรดรอสักครู่ เรากำลังโหลดข้อมูลแผนภูมิ

เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
สถิติ SolarX
มูลค่าตามราคาตลาด
 

7.12%

฿18,032,291
#1573
ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
 

5.94%

฿31,295,722
#870
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชม.)
 
173.55%
อุปทานหมุนเวียน
 
8,414,051 SOLX
1.20%
โทเคนที่กำลังหมุนเวียนหรือถูกล็อค
 
406,000,000 SOLX
อุปทานสูงสุด
 
700,000,000 SOLX
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับลดอย่างเต็มที่
 
฿1,500,181,478
ตัวแปลง SOLX เป็น THB
SOLX
THB
การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา
24 ชม. 
ต่ำ
฿2.00
สูง
฿2.18
สูงสุดเป็นประวัติการณ์
Sep 22, 2023 (2 months ago)
฿8.11
-73.56%
ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
Nov 24, 2023 (4 days ago)
฿1.73
+23.67%
ดูข้อมูลย้อนหลัง
ความนิยม
ในรายการเฝ้าดู14,981x
1525th / 8.8K
คุณเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้หรือไม่ อัพเดทข้อมูลโทเคน


Loading Data

โปรดรอสักครู่ เรากำลังโหลดข้อมูลแผนภูมิ

SolarX community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

SolarX markets

คู่การซื้อขายทั้งหมด

Loading data...

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.

ข่าวสาร SolarX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ SolarX

What Is SolarX (SOLX)?

The SolarX project represents an exciting development in the world of cryptocurrency and green energy, combining cutting-edge technology with a commitment to environmental sustainability. By leveraging renewable energy sources and the latest mining hardware, SolarX has the potential to be a game-changer in the crypto industry, paving the way for a more sustainable and eco-friendly future.

What are the benefits of SolarX?

SolarX offers a multitude of advantages. It boasts zero air pollution, lowers costs by eliminating gas fees, supports a sustainable environment, provides potential for free electricity, and offers passive income opportunities. By leveraging SolarX, individuals and companies can benefit from cleaner energy, reduced expenses, a greener world, potential revenue from excess power, and passive income streams. SolarX is a comprehensive solution that brings numerous benefits to various sectors, making it an attractive choice for a wide range of applications.

What is the future of SolarX?

The future of SolarX is set to bring transformative advancements and pioneering innovations. With a vision to lead the way in cryptocurrency mining, SolarX plans to launch 20,000 mining devices and establish the SolarX GreenX chain, positioning itself as a prominent player in the industry. Looking ahead, SolarX is preparing to introduce two cutting-edge miners, further enhancing their mining capabilities and staying at the forefront of technological advancements. Their commitment to sustainability extends beyond mining as they have ambitious plans to build a Green Energy Facility, enabling them to harness renewable energy sources and promote eco-friendly practices. Additionally, SolarX aims to implement SolarX microgrids, empowering communities with localized, clean energy solutions and reducing reliance on traditional power grids. Embracing decentralization, they envision the development of a peer-to-peer energy trading platform, revolutionizing the energy market by allowing individuals and businesses to directly exchange surplus energy. This innovative approach will enhance efficiency and promote the utilization of renewable resources. Expanding their reach, SolarX plans to venture into house mining, enabling individuals to mine cryptocurrency from the comfort of their homes, and provide charging points for electric vehicles, catering to the growing demand for sustainable transportation solutions. In the realm of technological exploration, SolarX is set to introduce the SolarX Bike decentralization NODE, leveraging decentralized networks to integrate renewable energy sources into various sectors. Furthermore, they envision the use of drones for eco-friendly delivery services through Aero X Post, taking advantage of their infrastructure and green energy capabilities. Moreover, SolarX seeks to make its mark in the gaming industry with SolarX cloud gaming, offering a sustainable gaming experience powered by renewable energy sources. In summary, the future of SolarX is poised for groundbreaking advancements in cryptocurrency mining, sustainable energy solutions, decentralized energy trading, residential mining, electric vehicle infrastructure, decentralized networks, eco-friendly delivery, and gaming innovation. SolarX is paving the way for a greener and more sustainable future, revolutionizing industries with their forward-thinking approach and commitment to clean energy technologies.