สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 680
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.58T
1.58%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$70.54B
19.55%
การปกครอง: BTC: 53.6% ETH: 17.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 135 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 680
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.58T
1.58%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$70.54B
19.55%
การปกครอง: BTC: 53.6% ETH: 17.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: