สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 666
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.12T
3.18%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$35.82B
18.09%
การปกครอง: BTC: 49.4% ETH: 18.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
47/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 666
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.12T
3.18%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$35.82B
18.09%
การปกครอง: BTC: 49.4% ETH: 18.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
47/100