LUIS

цена на Tongue Cat 
LUIS

BGN0.0006925  

7.79% (1d)

Диаграма Tongue Cat в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Tongue Cat
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 692,469
#5159
Обем (24 ч)
 

86.43%

BGN 15,290
#4636
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
2.21%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
1,000,000,000 LUIS
Общо предлагане
 
1,000,000,000 LUIS
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 692,469
Конвертор от LUIS в BGN
LUIS
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0006228
Високо
BGN0.0007149
Най-висока за всички времена
Apr 12, 2024 (3 months ago)
BGN0.01617
-95.72%
Най-ниска за всички времена
Jul 12, 2024 (8 days ago)
BGN0.0005377
+28.79%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение1,028x
6134th / 10.0K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Tongue Cat community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Tongue Cat пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Tongue Cat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Tongue Cat