NIZA

цена на Niza Global 
NIZA

BGN0.006717  

14.60% (1d)

Диаграма Niza Global в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Niza Global
Пазарна капитализация
 

14.60%

BGN 38,022,325
#853
Обем (24 ч)
 

39.72%

BGN 216,824
#2443
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.57%
Циркулиращо предлагане
 
5,660,599,954 NIZA
56.61%
Общо предлагане
 
7,899,999,954 NIZA
макс. предлагане
 
10,000,000,000 NIZA
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 67,170,133
Конвертор от NIZA в BGN
NIZA
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.005668
Високо
BGN0.007758
Най-висока за всички времена
Dec 31, 2023 (5 months ago)
BGN0.07858
-91.45%
Най-ниска за всички времена
May 19, 2024 (a day ago)
BGN0.005491
+22.33%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение64,184x
637th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Niza Global community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Niza Global пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Niza Global

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Niza Global

Niza Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

With a total supply of 10 billion Niza Coins, we aim to create a dynamic and versatile digital asset that empowers users across various financial activities.