TET

цена на Tectum 
TET

BGN64.48  

6.52% (1d)

Диаграма Tectum в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Tectum
Пазарна капитализация
 

6.52%

BGN 321,259,887
#317
Обем (24 ч)
 

20.38%

BGN 5,236,547
#768
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
1.63%
Циркулиращо предлагане
 
4,981,934 TET
49.82%
Общо предлагане
 
10,000,000 TET
макс. предлагане
 
10,000,000 TET
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 644,849,734
Конвертор от TET в BGN
TET
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN59.39
Високо
BGN64.49
Най-висока за всички времена
Jan 07, 2024 (2 months ago)
BGN81.64
-21.01%
Най-ниска за всички времена
Oct 10, 2023 (5 months ago)
BGN5.45
+1083.38%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение37,199x
878th / 8.9K
Тагове
Layer 1Показване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Tectum community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Tectum markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Tectum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Tectum

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. To put this into perspective, Bitcoin processes from 4.6 to 7 Transactions Per Second (TPS), Ethereum from 12 to 25 TPS, Cardano 250 TPS, and Solana 29,000 TPS. Tectum is not only the fastest blockchain in the world, but also the most secure and the most adaptable, reaching speeds of 1.38 Million TPS during peak performance.

A SoftNote is the flagship product of Tectum and is positioned as the first “Transactionless” Payment System boasting truly instant payment capabilities and a zero-fee policy for the end user.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на Tectum

Зарежда се...

ICO