BABY

цена на Baby 
BABY

BGN0.00003288  

44.62% (1d)

Диаграма Baby в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Baby
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 31,393,430
#3048
Обем (24 ч)
 

12.21%

BGN 1,062,275
#1440
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
3.38%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
954,761,734,516 BABY
97.25%
Общо предлагане
 
981,761,734,515 BABY
макс. предлагане
 
981,761,738,847 BABY
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 32,281,214
Конвертор от BABY в BGN
BABY
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.00002148
Високо
BGN0.00005939
Най-висока за всички времена
Apr 15, 2024 (a month ago)
BGN0.0001726
-80.95%
Най-ниска за всички времена
Mar 08, 2024 (3 months ago)
BGN0.000001804
+1722.26%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение21,699x
1367th / 10.1K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Baby community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Baby пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Baby

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Baby