BORK

цена на Bork 
BORK

BGN0.0006285  

12.73% (1d)

Диаграма Bork в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Bork
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 6,285,021
#3149
Обем (24 ч)
 

22.64%

BGN 984,139
#1505
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
15.66%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
9,999,477,761 BORK
Общо предлагане
 
9,999,477,761 BORK
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 6,285,021
Конвертор от BORK в BGN
BORK
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0006192
Високо
BGN0.0008295
Най-висока за всички времена
Mar 08, 2024 (3 months ago)
BGN0.003911
-83.93%
Най-ниска за всички времена
Dec 30, 2023 (5 months ago)
BGN0.00007806
+705.23%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение9,185x
2540th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Bork community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Bork пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Bork

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Bork