ATR

цена на Artrade 
ATR

BGN0.04978  

7.70% (1d)

Диаграма Artrade в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Artrade
Пазарна капитализация
 

7.70%

BGN 75,268,906
#664
Обем (24 ч)
 

91.62%

BGN 4,692,291
#656
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
6.23%
Циркулиращо предлагане
 
1,512,000,000 ATR
84.00%
Общо предлагане
 
1,797,820,189 ATR
макс. предлагане
 
1,800,000,000 ATR
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 89,605,840
Конвертор от ATR в BGN
ATR
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0459
Високо
BGN0.05035
Най-висока за всички времена
Apr 03, 2024 (2 months ago)
BGN0.1814
-72.55%
Най-ниска за всички времена
Nov 24, 2023 (6 months ago)
BGN0.001864
+2570.28%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение43,076x
856th / 10.0K
Тагове
Solana EcosystemReal World AssetsПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Artrade community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Artrade пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Artrade

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Artrade

Artrade is the first marketplace for art Real World Assets (RWA) powered by Solana.