STRUMP

цена на Super Trump 
STRUMP

BGN0.02787  

16.16% (1d)

Диаграма Super Trump в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Super Trump
Пазарна капитализация
 

16.16%

BGN 49,911,027
#813
Обем (24 ч)
 

8.75%

BGN 29,396,501
#309
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
58.90%
Циркулиращо предлагане
 
1,790,728,791 STRUMP
68.87%
Общо предлагане
 
2,339,600,236 STRUMP
макс. предлагане
 
2,600,000,000 STRUMP
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 72,466,959
Конвертор от STRUMP в BGN
STRUMP
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.02219
Високо
BGN0.04003
Най-висока за всички времена
Mar 13, 2024 (3 months ago)
BGN0.05741
-51.45%
Най-ниска за всички времена
Mar 01, 2024 (3 months ago)
BGN0.0006189
+4403.55%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение29,039x
1125th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Super Trump community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Super Trump пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Super Trump

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Super Trump