OBEMA

цена на burek obema 
OBEMA

BGN0.0005071  

12.69% (1d)

Диаграма burek obema в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Burek obema
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 507,116
#3049
Обем (24 ч)
 

2.16%

BGN 1,152,409
#1338
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
227.25%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
1,000,000,000 OBEMA
Общо предлагане
 
1,000,000,000 OBEMA
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 507,116
Конвертор от OBEMA в BGN
OBEMA
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0004832
Високо
BGN0.0006082
Най-висока за всички времена
Apr 05, 2024 (2 months ago)
BGN0.007997
-93.66%
Най-ниска за всички времена
Jun 14, 2024 (3 days ago)
BGN0.0004333
+17.02%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение1,394x
5610th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

burek obema community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

burek obema пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за burek obema

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За burek obema