KHAI

цена на Kitten Haimer 
KHAI

BGN0.4479  

0.34% (1d)

Диаграма Kitten Haimer в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Kitten Haimer
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 24,184,078
#3745
Обем (24 ч)
 

24.09%

BGN 150,872
#2730
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.62%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
54,000,000 KHAI
Общо предлагане
 
54,000,000 KHAI
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 24,184,078
Конвертор от KHAI в BGN
KHAI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.4367
Високо
BGN0.4642
Най-висока за всички времена
Apr 26, 2024 (3 months ago)
BGN2.57
-82.55%
Най-ниска за всички времена
Jul 05, 2024 (7 days ago)
BGN0.3442
+30.1%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение803x
6608th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Kitten Haimer community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Kitten Haimer пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Kitten Haimer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Kitten Haimer