HUND

цена на HUND 
HUND

BGN0.01662  

24.55% (1d)

Диаграма HUND в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за HUND
Пазарна капитализация
 

19.77%

BGN 6,311,701
#1385
Обем (24 ч)
 

356.93%

BGN 497,525
#1876
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
7.88%
Циркулиращо предлагане
 
379,827,144 HUND
Общо предлагане
 
399,997,965 HUND
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 6,646,886
Конвертор от HUND в BGN
HUND
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01325
Високо
BGN0.01699
Най-висока за всички времена
Mar 29, 2024 (4 months ago)
BGN0.06139
-72.93%
Най-ниска за всички времена
Jul 05, 2024 (11 days ago)
BGN0.01083
+53.4%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение24,678x
1232nd / 10.0K
Тагове
EntertainmentMemesSolana EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

HUND community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

HUND пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за HUND

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За HUND