ARTY

цена на Artyfact 
ARTY

BGN1.08  

3.72% (1d)

Диаграма Artyfact в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Artyfact
Пазарна капитализация
 

3.72%

BGN 12,658,480
#1234
Обем (24 ч)
 

13.80%

BGN 2,907,663
#822
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
22.97%
Циркулиращо предлагане
 
11,731,145 ARTY
Общо предлагане
 
25,000,000 ARTY
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 0
Конвертор от ARTY в BGN
ARTY
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1.08
Високо
BGN1.13
Най-висока за всички времена
Dec 21, 2023 (5 months ago)
BGN8.09
-86.66%
Най-ниска за всички времена
May 15, 2024 (4 days ago)
BGN1.08
+0.35%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение30,997x
1076th / 10.0K
Self-Reported Tags
Collectibles & NFTsGamingDAOПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Artyfact community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Artyfact пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Artyfact

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Artyfact

Revolutionary AI Gaming Technologies

AI is rapidly changing the world and the gaming industry is no exception here. Artyfact setting a new standard for AI within the gaming industry, implementing innovative AI technologies that revolutionize not only the gaming experience, but also the game development process: - AI NPCs - AI content generation - AI cheat detection - AI Testing - AI Player-Experience Modeling - AI Data Analysis