WYNN

цена на Anita Max Wynn 
WYNN

BGN0.008638  

11.13% (1d)

Диаграма Anita Max Wynn в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Anita Max Wynn
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 8,637,437
#3263
Обем (24 ч)
 

60.00%

BGN 580,395
#1709
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
6.72%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
999,934,223 WYNN
Общо предлагане
 
999,934,223 WYNN
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 8,637,437
Конвертор от WYNN в BGN
WYNN
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.008289
Високо
BGN0.01022
Най-висока за всички времена
Jan 23, 2024 (5 months ago)
BGN0.09694
-91.09%
Най-ниска за всички времена
May 12, 2024 (a month ago)
BGN0.005032
+71.67%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,692x
4364th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Anita Max Wynn community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Anita Max Wynn пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Anita Max Wynn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Anita Max Wynn