AEVO

цена на Aevo 
AEVO

BGN1.58  

1.15% (1d)

Диаграма Aevo в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Aevo
Пазарна капитализация
 

1.15%

BGN 1,340,361,409
#106
Обем (24 ч)
 

48.31%

BGN 119,971,543
#95
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
8.95%
Циркулиращо предлагане
 
850,000,000 AEVO
85.00%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 AEVO
макс. предлагане
 
1,000,000,000 AEVO
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,576,895,775
Конвертор от AEVO в BGN
AEVO
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1.49
Високо
BGN1.58
Най-висока за всички времена
Mar 13, 2024 (2 months ago)
BGN8.04
-80.39%
Най-ниска за всички времена
May 15, 2024 (10 days ago)
BGN1.36
+15.99%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение44,568x
838th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Aevo community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Aevo пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Aevo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Aevo