OIL

цена на CRUDE OIL BRENT (Zedcex) 
OIL

BGN155.05  

0.35% (1d)

Диаграма CRUDE OIL BRENT (Zedcex) в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за CRUDE OIL BRENT (Zedcex)
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 3,256,125,366
#9759
Обем (24 ч)
 

0.00%

BGN 0
#9893
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.00%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
21,000,000 OIL
100.00%
Общо предлагане
 
21,000,000 OIL
макс. предлагане
 
21,000,000 OIL
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 3,256,125,366
Конвертор от OIL в BGN
OIL
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN153.11
Високо
BGN155.28
Най-висока за всички времена
Apr 16, 2024 (3 months ago)
BGN163.84
-5.36%
Най-ниска за всички времена
Jun 04, 2024 (a month ago)
BGN138.42
+12.02%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение137x
9284th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

CRUDE OIL BRENT (Zedcex) community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

CRUDE OIL BRENT (Zedcex) пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за CRUDE OIL BRENT (Zedcex)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За CRUDE OIL BRENT (Zedcex)