MRS

цена на Metars Genesis 
MRS

BGN3.08  

2.84% (1d)

Диаграма Metars Genesis в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Metars Genesis
Пазарна капитализация
 

2.84%

BGN 259,725,991
#350
Обем (24 ч)
 

2.17%

BGN 192,911
#2585
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.07%
Циркулиращо предлагане
 
84,235,303 MRS
8.42%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 MRS
макс. предлагане
 
1,000,000,000 MRS
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 3,083,338,953
Конвертор от MRS в BGN
MRS
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN2.97
Високо
BGN3.09
Най-висока за всички времена
Mar 10, 2024 (2 months ago)
BGN9.92
-68.91%
Най-ниска за всички времена
Nov 09, 2022 (2 years ago)
BGN0.9699
+217.9%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение1,380x
5619th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Metars Genesis community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Metars Genesis пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Metars Genesis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Metars Genesis

Metars is a combination of art gallery and religious site in the metaverse world. We will build a crystallization of human civilization with the support of VR technology, and Metars will finally display the greatest works of art with the most religious, divine and human enlightenment values in human history. Metars will gradually develop into a completely free open world through the joint construction of all residents.