Bảng thuật ngữ

Lỗ tạm thời

Moderate

Tổn thất tạm thời (impermanent loss) là khi nhà cung cấp thanh khoản bị mất tiền tạm thời do biến động trong một cặp giao dịch.

Tổn thất tạm thời (impermanent loss) là gìì?

Tổn thất tạm thời có thể phát sinh khi có sự khác biệt về giá giữa hai tài sản mà nhà giao dịch nắm giữ trên DEX, thường là tiền điện tử và stablecoin(chẳng hạn như USDC). Khi giá của tiền điện tử giảm so với stablecoin, nhà giao dịch có thể bị lỗ do chênh lệch giá. Điều này được gọi là tổn thất tạm thời.

Tổn thất tạm thời hoạt động như thế nào?

Tổn thất tạm thời xảy ra khi các nhà giao dịch sử dụng DEX để mua một tài sản bằng một tài sản khác. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua Ethereum bằng USDC, thì nhà giao dịch đó sẽ tiếp xúc với biến động giá của cả hai tài sản. Nếu giá của ETH giảm so với USDC, lợi nhuận của nhà giao dịch từ giao dịch sẽ giảm hoặc thậm chí bị lỗ. Điều này là do họ phải bán ETH với giá thấp hơn để lấy lại số USDC ban đầu.
Hãy tưởng tượng rằng một nhà cung cấp cần cung cấp mức thanh khoản bằng nhau ở cả USDC và ETH nhưng đột nhiên, giá ETH tăng lên. Điều này tạo cơ hội cho chênh lệch giá vì giá ETH trong quỹ thanh khoản không phản ánh giá thị trường. Các nhà giao dịch khác sẽ mua ETH với mức chiết khấu cho đến khi trạng thái cân bằng được khôi phục
Sau khi kinh doanh chênh lệch giá, nhà cung cấp thanh khoản có thể nhận được số lượng UDSC lớn hơn và ít ETH hơn một chút. Tổn thất suy giảm là sự khác biệt giữa số dư danh mục đầu tư mới của nhà giao dịch và những gì họ sẽ có nếu họ chỉ giữ số dư cũ của mình. Khoản lỗ sẽ được ghi nhận khi một nhà giao dịch rút thanh khoản khỏi quỹ.

Làm thế nào để tránh tổn thất tạm thời?

Một cách để ngăn ngừa tổn thất tạm thời là sử dụng stablecoin, chẳng hạn như USDC và DAI hoặc các phiên bản wrapped của cùng loại tài sản như wBTCdo Curvecung cấp. Balancer cũng cung cấp các trọng số tùy ý cho quỹ thanh khoản của nó khác với mô hình 50/50, điều này có thể làm giảm nguy cơ tổn thất tạm thời nếu token có trọng số cao hơn trong quỹ.
Ngoài ra, một số giao thức DeFi đang bắt đầu khám phá các giải pháp sáng tạo như tiên tri về giá được sử dụng bởi Bancor và quỹ thanh khoản một phía do Tokemak sử dụng, nơi token gốc của giao thức hấp thụ rủi ro tổn thất tạm thời để đổi lấy phí trao đổi và phần thưởng Bribe.

Cũng có thể giảm thiểu tổn thất tạm thời bằng cách thiết lập một danh mục tài sản có mối tương quan tương đối tốt. Bằng cách này, khi giá của các tài sản khác nhau, danh mục đầu tư sẽ vẫn tương đối cân bằng và nhà giao dịch có thể tránh được mọi tổn thất bất ngờ.