Bảng thuật ngữ

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)

Moderate

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được thành lập và quản lý bởi một bộ quy tắc do máy tính xác định và hợp đồng thông minh dựa trên blockchain.

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là gì?

Với việc áp dụng hàng loạt công nghệ blockchain, một hình thức công ty hoặc tổ chức mới ngày càng trở nên phổ biến. Tổ chức tự trị phi tập trung, hay DAO, là một công ty được quản lý theo cách phi tập trung thông qua các hợp đồng thông minh dựa trên blockchain. Ý tưởng chính đằng sau DAO là cung cấp cho cộng đồng lớn những người đóng góp khả năng tham gia vào quá trình quản trị và phát triển trong tương lai.

DAO hoạt động nhờ sự kết hợp của nhiều hợp đồng thông minh khác nhau, cho phép người tham gia tham gia bình đẳng vào quá trình ra quyết định bên trong tổ chức. Các quyết định được đưa ra bởi cộng đồng các bên liên quan bao gồm cách công ty sẽ sử dụng kinh phí và các nguồn lực. Để các kế hoạch và quy tắc của tổ chức được chấp nhận, một tỷ lệ phần trăm cộng đồng cần phải đồng thuận. Sự đồng thuận này đạt được thông qua một blockchain phân tán và phi tập trung, và mỗi DAO sẽ xác định tỷ lệ phần trăm cần thiết để một quyết định được thông qua.

Ban đầu, Bitcoin được coi là dự án đầu tiên tiến gần đến việc trở thành một DAO. Tuy nhiên, với sự ra đời của blockchain Ethereum và khả năng hợp đồng thông minh của nó, DAO đã bắt đầu phát triển và tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng là quản trị cộng đồng và minh bạch hoàn toàn.

Ý tưởng đằng sau các tổ chức tự trị phi tập trung vẫn đang được phát triển mạnh mẽ, vì đây là một hiện tượng tương đối mới trong thế giới kinh doanh. Một điểm khác biệt quan trọng phải được chỉ ra là DAO không thể tạo ra sản phẩm hoặc phát triển mã hoặc phần cứng. Tuy nhiên, DAO có thể dễ dàng thuê các nhà thầu để thực hiện tất cả các dịch vụ này sau khi sự đồng thuận của cộng đồng đã phê duyệt hợp đồng thuê.

Các tổ chức tự trị phi tập trung được thiết kế hoàn toàn minh bạch để tất cả các hoạt động tài chính do công ty thực hiện đều hiển thị cho tất cả các cổ đông và cộng đồng DAO. Hợp đồng thông minh và mã cơ sở của DAO cũng được công khai. Mức độ minh bạch cao này là điều cần thiết đối với khái niệm DAO. Giống như mô-típ cơ bản đằng sau tiền điện tử, ý tưởng về DAO là vượt qua sự quản lý tập trung truyền thống của một công ty và tạo ra một tổ chức hoàn toàn minh bạch với các hoạt động và tài chính hoàn toàn công khai.

Các ứng dụng phi tập trung (DApp) đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động liên quan đến DAO. DApp là sản phẩm phần mềm được phát triển với sự trợ giúp của hợp đồng thông minh, và DAO về cơ bản là một loạt các ứng dụng phi tập trung. Trong khi một số DApp được tạo ra để thực hiện các chức năng quản lý tiền, thì DAO được thiết kế để phục vụ như một nền tảng phi tập trung cho việc ra quyết định chung.
Một điểm khác biệt quan trọng phải được thực hiện là với tư cách là phần mềm nguồn mở, DAO có thể bị tin tặc nhắm mục tiêu và khai thác. Một trường hợp khai thác lỗi nổi tiếng như vậy đã xảy ra với tổ chức có tên "The DAO", tổ chức này bị một nhóm tin tặc nhắm đến và một phần lớn số tiền của tổ chức này đã bị bòn rút cho một DAO bắt chước.

Related Articles