Bảng thuật ngữ

DeFi có khả năng kết hợp các thành phần (Composable DeFi)

Easy

Composable DeFi đề cập đến khả năng tương tác giữa các giao thức DeFi khác nhau.

Composable DeFi là gì?

Kể từ khi Ethereum tung ra hợp đồng thông minh có thể lập trình, hệ sinh thái blockchain đã chứng kiến sự trỗi dậy của một ngành dọc mới gọi là tài chính phi tập trung (DeFi). Trong những năm qua, hệ sinh thái DeFi đã phát triển thành một thị trường không cần sự cho phép và không biên giới, tái tạo cấu trúc tài chính truyền thống (TradFi) bằng cách cho phép bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể truy cập nhiều loại sản phẩm tài chính.

Mặc dù phần lớn tín dụng cho hệ sinh thái DeFi đang phát triển này được trao cho các hợp đồng thông minh, nhưng chúng ta thường không thảo luận về các tính năng cơ sở.

Composability (khả năng kết hợp các thành phần) là một tính năng của hợp đồng thông minh, liên kết toàn bộ hệ sinh thái DeFi với nhau, có thể là sàn giao dịch phi tập trung (DEX), giao thức cho vay và đi vay, các khoản vay thế chấp, tài sản tổng hợp (synthetic asset), giao dịch có đòn bẩy, thị trường hợp đồng tương lai, mạng thanh toán, v.v.
Composability cho phép tất cả các sản phẩm này hoạt động song song, do đó tạo ra một hệ thống tài chính song song có thể truy cập toàn cầu mà không cần bất kỳ cơ quan tập trung nào. Về mặt kỹ thuật, composability được định nghĩa là một tính năng kỹ thuật cho phép các thành phần khác nhau trong một hệ thống có thể được kết hợp để hỗ trợ các trường hợp sử dụng mới. Thông qua composable DeFi, các nhà phát triển có thể tận dụng các kết hợp khác nhau của các giao thức và ứng dụng dApp hiện có mà không cần bất kỳ sự cho phép đặc biệt nào.

Composability hoạt động như thế nào trong DeFi?

Các dApp và giao thức DeFi còn được gọi là "Money Legos", là mã nguồn mở, cho phép chúng giao tiếp với nhau. Bản chất nguồn mở này của DeFi cũng cho phép các dApp và giao thức này tận dụng mã và tiện ích của nhau, tạo điều kiện cho hiệu ứng đồng vận (synergistic effect).

Chẳng hạn, blockchain Ethereum là nơi có nhiều sản phẩm DeFi. Vì nó không cần sự cho phép, nên bất kỳ ai cũng có thể xây dựng dApp và tích hợp bất kỳ yếu tố nào từ bất kỳ giao thức hiện có nào trên chuỗi Ethereum bằng cách trả phí gas cho các giao dịch.
Điều này có thể là do tính năng composability được nhúng trong hợp đồng thông minh. Khả năng composability cho phép các nhà phát triển (và người dùng) thực hiện các chiến lược phức tạp như mượn token ERC-20 từ một nền tảng, chuyển đổi chúng thành một token ERC-20 khác trên nền tảng khác, sử dụng token đã chuyển đổi để hoán đổi nó với một token ERC-20 khác, v.v.

Marius George Ciubotariu, Trưởng dự án tại Hubble Protocol, giải thích khái niệm về composable DeFi như sau:

" Tất cả các ứng dụng và giao thức DeFi đều là Money Legos, bởi vì mọi thứ đều tồn tại trên một nền tảng toàn cầu mở, không có rào cản, điều đó có nghĩa là bạn có thể chọn bất kỳ mảnh Lego nào bạn muốn, kết hợp nó với một mảnh khác và xây dựng kiệt tác của riêng bạn. Những gì bạn có thể tạo ra là không có giới hạn. Tất cả những điều này để phục vụ mọi loại khẩu vị tài chính trên toàn bộ phạm vi rủi ro/lợi nhuận. Chúng tôi, tại Hubble Protocol, cũng đang sử dụng tính năng có thể kết hợp của các hợp đồng thông minh để xây dựng stablecoin mang lại lợi nhuận, có thể được thế chấp với một rổ tài sản trên blockchain Solana, cho phép sử dụng vốn hiệu quả và có tích lũy lợi nhuận. "