×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
New! See the top 65 exchanges ranked by our liquidity metric
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
加密貨幣:  4,894交易市場:  20,750市值:  $200,683,068,07524小時交易量:  $65,977,042,303比特幣主導:  66.8%
市值:  $200,683,068,07524小時交易量:  $65,977,042,303比特幣主導:  66.8%加密貨幣:  4,894交易市場:  20,750

歷史記錄 - 04 August 2013

Loading...Loading...Loading...
#名稱簡寫市值價格流通供給量% 1小時% 24小時% 7天
#名稱
#名稱簡寫市值價格流通供給量% 1小時% 24小時% 7天
1
比特幣
$1,209,792,869
$105.14
11,506,100 BTC
-0.05%
0.57%
6.11%
2
萊特幣
$60,288,261
$3.01
20,034,580 LTC
0.31%
0.68%
0.96%
3
XRP
$45,983,543
$0.005882
7,817,889,792 XRP *
-0.05%
0.00%
0.00%
4
NMC
$3,844,310
$0.621399
6,186,543 NMC
0.00%
-0.27%
3.32%
5
PPC
$3,194,186
$0.160870
19,855,732 PPC
0.00%
-2.16%
17.64%
6
FTC
$2,066,054
$0.166127
12,436,600 FTC
-4.87%
-14.74%
90.42%
7
NVC
$1,855,987
$5.46
340,114 NVC
-0.38%
-0.37%
-8.16%
8
XPM
$889,983
$0.648740
1,371,864 XPM
-0.08%
1.21%
-9.84%
9
TRC
$596,396
$0.169281
3,523,110 TRC
-3.11%
-3.88%
29.23%
10
DVC
$321,340
$0.000064
5,010,169,856 DVC
0.00%
0.58%
14.38%
11
DGC
$227,201
$0.035290
6,438,044 DGC
-0.15%
2.47%
19.89%
12
FRC
$158,974
$0.006834
23,261,020 FRC
-0.05%
-8.18%
-24.20%
13
WDC
$123,167
$0.008433
14,606,197 WDC
-0.08%
-0.38%
0.24%
14
MEC
$116,160
$0.007361
15,780,250 MEC
2.97%
-2.49%
-17.98%
15
YAC
$106,722
$0.020608
5,178,616 YAC
0.35%
15.28%
22.82%
16
MNC
$90,902.20
$0.073601
1,235,075 MNC
-19.85%
95.55%
188.13%
17
PXC
$80,723.76
$0.023247
3,472,400 PXC
-0.13%
2.76%
-13.09%
18
FST
$63,341.24
$0.004075
15,542,464 FST
-0.71%
-7.71%
-21.59%
19
BQC
$63,307.39
$0.002891
21,894,690 BQC
-0.08%
5.94%
-10.70%
20
CBX
$61,609.39
$0.112152
549,336 CBX
6.59%
0.00%
0.00%
21
IXC
$55,861.82
$0.003839
14,551,922 IXC *
-0.05%
-18.40%
-2.08%
22
IFC
$54,746.55
$8.05e-7
67,991,240,704 IFC
-3.37%
1.42%
7.25%
23
GLC
$54,629.97
$0.002147
25,442,420 GLC
1.75%
17.20%
71.12%
24
CNC
$50,290.86
$0.009568
5,256,114 CNC
-0.05%
-2.63%
63.68%
25
ANC
$31,144.55
$0.094629
329,122 ANC
-0.08%
12.00%
6.66%
26
LKY
$29,749.91
$0.005099
5,833,928 LKY
-0.08%
10.65%
6.47%
27
FRK
$27,876.58
$0.620347
44,937 FRK
-0.08%
20.17%
-37.53%
28
CAP
$17,060.19
$0.028389
600,949 CAP
-6.58%
5.23%
-35.63%
29
ARG
$16,856.82
$0.043120
390,924 ARG
0.69%
-5.35%
-2.48%
30
BTE
$16,541.88
$0.017874
925,450 BTE
-0.08%
-9.99%
-13.80%
31
BTB
$16,074.56
$3.36
4,778 BTB
-0.08%
3.82%
-15.10%
32
CSC
$14,231.13
$0.007259
1,960,450 CSC *
-17.17%
-26.14%
70.50%
33
BTG
$13,796.80
$0.746520
18,481 BTG
-0.08%
40.01%
-8.82%
34
CRC
$12,671.94
$0.135846
93,282 CRC
-0.08%
1.52%
9.95%
35
KGC
$11,865.00
$0.001416
8,377,554 KGC
-0.08%
-11.90%
-39.28%
36
ALF
$11,007.47
$0.001189
9,256,400 ALF
2.09%
-8.97%
-38.88%
37
EMD
$7,547.09
$0.005504
1,371,135 EMD
0.02%
0.00%
0.00%
38
GLC
$6,699.43
$0.000482
13,912,000 GLC
3.07%
0.00%
0.00%
39
MEM
$5,845.20
$0.000246
23,801,050 MEM
-0.15%
-0.34%
1.63%
40
SBC
$5,538.51
$0.001398
3,960,580 SBC
-0.08%
2.18%
-6.04%
41
XNC
$4,593.15
$0.000030
155,573,456 XNC
-15.08%
-18.99%
-51.17%
42
NRB
$4,436.24
$0.007482
592,920 NRB
-0.08%
0.42%
-15.32%
43
NBL
$4,053.02
$0.004312
939,954 NBL
-0.08%
-17.51%
33.75%
44
SPT
$2,739.77
$0.008837
310,023 SPT
4.98%
9.55%
54.12%
45
ELC
$2,653.33
$0.117761
22,532 ELC
-0.08%
0.58%
-40.57%
46
DBL
$2,585.58
$0.005126
504,358 DBL
-0.15%
-16.89%
-36.27%
47
LBW
$2,581.40
$0.006309
409,186 LBW
0.76%
10.11%
-2.71%
48
HYC
$2,491.61
$0.004865
512,150 HYC
-0.08%
0.77%
-12.37%
49
JKC
$1,862.38
$0.000282
6,608,400 JKC
-0.15%
3.26%
16.72%
50
EZC
$1,580.38
$0.000263
6,008,321 EZC
-0.15%
-2.56%
-10.00%