สกุลเงินคริปโต:  21,142กระดานซื้อขาย:  526มูลค่าตามราคาตลาด:  $940,243,243,059.933ปริมาณ 24 ชม.:  $74,731,237,815.08การปกครอง:  BTC: 39.6% ETH: 17.4%ค่าธรรมเนียม ETH:  8 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  21,142กระดานซื้อขาย:  526มูลค่าตามราคาตลาด:  $940,243,243,059.933ปริมาณ 24 ชม.:  $74,731,237,815.08การปกครอง:  BTC: 39.6% ETH: 17.4%ค่าธรรมเนียม ETH:  8 Gwei
Uniswap (V1)

Uniswap (V1)

สถานะ

Volume data is untracked

โปรเจ็กต์นี้มีลักษณะเป็น "รายชื่อที่เลิกติดตามแล้ว"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

เกี่ยวกับ Uniswap (V1)

Uniswap is a protocol for automated token exchange on Ethereum. It was launched on November 2, 2018. Uniswap describes itself as a simple smart contract interface for swapping ERC20 tokens. It has a formalized model for pooling liquidity reserves. It serves as an open-source frontend interface for traders and liquidity providers and is committed to providing free and decentralized asset exchange.
อ่านเพิ่ม

ตลาด

คู่

All

#

สกุลเงิน

คู่

ราคา

ความลึก +2%

-2% ความลึก

ปริมาณ

Volume %

สภาพคล่อง

ปรับปรุงเมื่อ

No data is available now

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.