สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 742
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.59T
3.85%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$98.95B
1.96%
การปกครอง: BTC: 52.5% ETH: 16.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 9 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 742
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.59T
3.85%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$98.95B
1.96%
การปกครอง: BTC: 52.5% ETH: 16.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
UEEx

UEEx

ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)

฿462,711,710,896.39

183,981 BTC

สินทรัพย์ทั้งหมด

ไม่พบข้อมูลตัวเลขแสดงปริมาณเหรียญที่สะสมอยู่

เกี่ยวกับ UEEx

Established in 2022, UEEx stands as a testament to the evolution of the cryptocurrency landscape, offering an online platform that goes beyond traditional exchanges. Our mission is rooted in providing users with a reliable and feature-rich environment for exploring various facets of the cryptocurrency ecosystem. In this detailed exploration, we aim to present UEEx in a factual and informative manner, steering clear of hyperbole and sales-centric language.

Platform Foundations:

UEEx's inception was fueled by a vision to create an inclusive and innovative space for cryptocurrency enthusiasts. The platform operates as an online cryptocurrency wallet and trading hub, distinguishing itself through a multifaceted approach to cater to the diverse needs of users.

Trading Options:

UEEx acknowledges the diverse trading preferences within the crypto community. As such, our platform facilitates a spectrum of trading options:

-Spot Trading: Engage in real-time trading across a variety of cryptocurrencies. -Option Trading: Explore advanced trading strategies through our option trading feature. -Contract Leverage: Amplify your trading potential with our contract leverage options.

Decentralized Finance (DeFi) and Cloud Mining:

UEEx embraces the decentralized finance movement, providing users opportunities to:

-DeFi Mining: Participate in decentralized finance projects for potential rewards.

-Cloud Mining: Seamlessly mine cryptocurrencies without the complexities of hardware management.

Copy Trading and Savings:

  • Copy Trading: Gain insights from successful traders by replicating their strategies.
  • Savings: Grow your crypto assets through our savings feature.

Wealth Management:

UEEx offers tools and services for effective wealth management, acknowledging the importance of comprehensive portfolio management within the crypto space.

Crypto Virtual and Physical Card:

The platform enhances user accessibility with virtual and physical crypto cards, allowing for the convenient spending of cryptocurrencies in both online and offline transactions.

Native Utility Token - UEEx:

At the core of the UEEx ecosystem is the native utility token, UEEx. This token serves various purposes, including:

-Transaction Fees: Used for processing transactions and storing data on the UEEx platform. -Staking: Stake UEEx tokens to run validator nodes on the network and participate in governance decisions.

Technological Advancements:

UEEx remains committed to technological innovation, reflected in the platform's foundation:

-Smart Contracts: Utilize smart contracts for secure and automated transactions. -User-Friendly Wallet: Benefit from a streamlined wallet for a user-friendly experience. - Advanced Trading Tools: Leverage sophisticated tools for effective decision-making.

Compliance and Security:

UEEx prioritizes security and regulatory compliance:

-Regulatory Compliance: Collaborate with regulators to adhere to evolving industry standards. -AML/CFT Measures: Implement robust anti-money laundering and counter-terrorism financing measures.

Conclusion:

UEEx stands as a holistic cryptocurrency platform, providing a comprehensive array of services without resorting to exaggerated sales tactics. Our commitment to innovation, security, and user empowerment makes UEEx a preferred choice for those seeking a reliable and diverse cryptocurrency trading experience.

Launched on 2022-01-12 , UEEx is headquartered in Canada, operating within the jurisdiction of Foreign exchange dealing Money transferring Dealing with virtual currencies. The platform supports a wide range of features, ensuring a versatile and user-friendly decentralized exchange experience.

อ่านเพิ่ม
ทั้งหมด: --
ไม่มีข้อมูล
การจัดสรรโทเค็น
ไม่มีข้อมูล

ตลาด

คู่ซื้อขาย

ทั้งหมด

#

สกุลเงิน

คู่ซื้อขาย

ราคา

+2% Depth

-2% Depth

ปริมาณ

Volume %

ปรับปรุงเมื่อ

1

Bitcoin

฿2,513,359.38

฿21,736,304.91฿24,156,920.76

฿99,783,280,595

21.57%

เมื่อครู่นี้

2

First Digital USD

฿36.28

฿1,666,672,150.16฿1,589,777,531.78

฿79,965,837,014

17.29%

เมื่อครู่นี้

3

Ethereum

฿127,509.53

฿27,560,849.88฿23,971,581.05

฿59,553,438,270

12.88%

เมื่อครู่นี้

4

USDC

฿36.33

฿432,114,303.51฿599,293,368.51

฿39,847,760,435

8.61%

เมื่อครู่นี้

5

Solana

฿6,267.60

฿56,010,505.40฿52,966,388.92

฿21,720,949,899

4.70%

เมื่อครู่นี้

6

Dogecoin

฿6.8959

฿28,389,873.27฿21,417,761.23

฿15,349,235,141

3.32%

เมื่อครู่นี้

7

XRP

฿22.32

฿32,872,849.30฿39,651,372.77

฿14,625,260,138

3.16%

เมื่อครู่นี้

8

BNB

฿21,118.37

฿55,043,797.24฿54,045,000.75

฿12,500,066,096

2.70%

เมื่อครู่นี้

9

Fantom

฿37.26

฿12,354,887.77฿15,598,402.55

฿7,416,192,277

1.60%

เมื่อครู่นี้

10

NEAR Protocol

฿263.73

฿17,287,199.45฿22,048,541.27

฿6,461,860,632

1.40%

เมื่อครู่นี้

11

Bitcoin Cash

฿24,365.11

฿28,651,311.40฿34,174,572.25

฿6,013,242,623

1.30%

เมื่อครู่นี้

12

Ethereum

฿127,530.09

฿108,551,976.96฿176,712,917.20

฿5,969,309,049

1.29%

เมื่อครู่นี้

13

Shiba Inu

฿0.0009965

฿37,963,684.98฿62,695,548.26

฿5,932,602,898

1.28%

เมื่อครู่นี้

14

Arbitrum

฿54.16

฿17,464,723.08฿19,266,610.15

฿4,384,684,879

0.95%

เมื่อครู่นี้

15

Litecoin

฿3,550.72

฿46,000,926.98฿36,431,380.75

฿3,307,493,465

0.72%

เมื่อครู่นี้

16

Filecoin

฿314.91

฿15,187,068.03฿24,215,725.96

฿3,283,261,552

0.71%

เมื่อครู่นี้

17

Cardano

฿21.51

฿21,283,218.56฿28,294,211.99

฿3,096,940,911

0.67%

เมื่อครู่นี้

18

Avalanche

฿1,692.74

฿42,087,046.57฿58,885,141.82

฿3,056,022,232

0.66%

เมื่อครู่นี้

19

Arkham

฿73.64

฿2,953,252.39฿3,447,934.65

฿2,719,537,715

0.59%

เมื่อครู่นี้

20

Yield Guild Games

฿47.05

฿10,131,542.58฿11,884,491.89

฿2,526,941,949

0.55%

เมื่อครู่นี้

21

Worldcoin

฿243.14

฿18,466,774.96฿17,694,604.25

฿2,457,438,992

0.53%

เมื่อครู่นี้

22

Polygon

฿32.65

฿12,295,242.22฿10,702,213.74

฿2,450,103,743

0.53%

เมื่อครู่นี้

23

Render

฿342.69

฿11,949,671.36฿12,435,514.95

฿2,265,985,992

0.49%

เมื่อครู่นี้

24

Ethereum Classic

฿1,192.65

฿27,666,337.29฿33,307,227.95

฿2,215,919,425

0.48%

เมื่อครู่นี้

25

Theta Fuel

฿4.0029

฿512,629.49฿1,804,435.07

฿2,202,974,888

0.48%

เมื่อครู่นี้

26

Sui

฿57.30

฿17,698,159.37฿10,239,120.38

฿2,090,833,114

0.45%

เมื่อครู่นี้

27

Polkadot

฿315.23

฿9,584,292.62฿10,307,396.38

฿2,048,299,991

0.44%

เมื่อครู่นี้

28

Aptos

฿462.32

฿2,631,694.10฿5,843,779.31

฿2,016,900,894

0.44%

เมื่อครู่นี้

29

Chainlink

฿631.19

฿14,780,454.03฿14,212,013.31

฿1,945,308,256

0.42%

เมื่อครู่นี้

30

Toncoin

฿242.14

฿12,223,733.41฿15,835,045.46

฿1,838,520,404

0.40%

เมื่อครู่นี้

31

Internet Computer

฿584.23

฿6,736,626.71฿6,713,391.96

฿1,796,812,264

0.39%

เมื่อครู่นี้

32

GMT

฿11.01

฿8,126,107.59฿10,932,474.34

฿1,738,509,037

0.38%

เมื่อครู่นี้

33

Highstreet

฿116.58

฿2,803,428.51฿3,261,765.17

฿1,712,188,634

0.37%

เมื่อครู่นี้

34

Theta Network

฿103.69

฿7,003,936.52฿10,655,182.88

฿1,702,490,404

0.37%

เมื่อครู่นี้

35

TRON

฿4.4027

฿7,197,894.70฿9,111,687.97

฿1,527,694,642

0.33%

เมื่อครู่นี้

36

Lido DAO

฿97.91

฿9,242,745.87฿11,508,523.46

฿1,445,175,831

0.31%

เมื่อครู่นี้

37

ConstitutionDAO

฿1.3089

฿8,966,459.43฿8,856,653.21

฿1,166,819,382

0.25%

เมื่อครู่นี้

38

Aave

฿4,652.58

฿7,259,973.64฿7,769,397.74

฿1,134,452,431

0.25%

เมื่อครู่นี้

39

Cosmos

฿393.89

฿8,284,033.74฿9,733,538.12

฿1,073,444,814

0.23%

เมื่อครู่นี้

40

Stacks

฿115.97

฿3,029,359.25฿4,435,690.02

฿1,066,643,563

0.23%

เมื่อครู่นี้

41

EOS

฿38.89

฿8,675,794.82฿8,217,459.38

฿1,042,052,905

0.23%

เมื่อครู่นี้

42

Biconomy

฿27.79

฿2,154,771.11฿2,506,207.53

฿896,081,923

0.19%

เมื่อครู่นี้

43

Chiliz

฿5.3422

฿6,622,541.47฿7,059,700.07

฿895,254,664

0.19%

เมื่อครู่นี้

44

Conflux

฿12.09

฿17,293,381.24฿19,645,679.11

฿816,405,735

0.18%

เมื่อครู่นี้

45

Uniswap

฿407.88

฿9,771,306.57฿9,193,742.45

฿793,591,330

0.17%

เมื่อครู่นี้

46

The Graph

฿12.11

฿14,634,795.82฿16,205,362.63

฿734,020,455

0.16%

เมื่อครู่นี้

47

ApeCoin

฿61.38

฿9,173,690.67฿11,236,810.41

฿725,635,908

0.16%

เมื่อครู่นี้

48

Stellar

฿4.7939

฿16,421,240.37฿36,157,066.75

฿711,160,557

0.15%

เมื่อครู่นี้

49

VeChain

฿1.5892

฿8,176,496.39฿6,540,659.31

฿668,234,006

0.14%

เมื่อครู่นี้

50

The Sandbox

฿22.61

฿5,928,784.68฿7,790,316.31

฿622,487,276

0.13%

เมื่อครู่นี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: หน้านี้อาจมีลิงค์พันธมิตร CoinMarketCap อาจได้รับการตอบแทนหากคุณเยี่ยมชมลิงก์พันธมิตรใดๆ และคุณกระทำอย่าง เช่น การสมัครและทำธุรกรรมใดๆกับแพลตฟอร์มพันธมิตรเหล่านี้ โปรดอ้างอิงจากการเปิดเผยข้อมูลพันธมิตร