สกุลเงินคริปโต: 24,865
กระดานซื้อขาย: 631
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,136,369,359,589.54
ปริมาณ 24 ชม.: $21,375,301,744
การปกครอง: BTC: 46.4% ETH: 19.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 24,865
กระดานซื้อขาย: 631
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,136,369,359,589.54
ปริมาณ 24 ชม.: $21,375,301,744
การปกครอง: BTC: 46.4% ETH: 19.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 

ZEUS10000
ZEUS10000 priceZEUS10000 $4.31

ZEUS10000 has migrated to a new contract address. For more details, kindly check the official announcement here.
เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
โครงการนี้เป็นรายการที่ไม่ได้มีการติดตาม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของรายชื่อ
ผู้สนับสนุน
แท็ก

ZEUS10000 has migrated to a new contract address. For more details, kindly check the official announcement here.

ZEUS10000 ชุมชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสาร ZEUS10000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ ZEUS10000

แท็ก

ZEUS10000 was created by a group of developers that wished to create something contractually unique - without forking other contracts. ZEUS is a hyper deflationary token in that it burns tokens with every sell. Not only that, the amount of tokens burnt depends on the price impact meaning it's dynamic and anti-dump. This means the supply will continue erode, token scarcity will increase and so will holder investments.

NFT sales will fund the first utility - the Zeus Bank whereby holders will be able to claim NFTs by burning tokens and stake NFTs to earn rewards. Zeus Bank will serve as a DAO whereby investment decisions will be made democratically both from the perspective of strategic capital and further utility.