สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.39T
3.09%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$61.94B
19.93%
การปกครอง: BTC: 53.4% ETH: 15.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.39T
3.09%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$61.94B
19.93%
การปกครอง: BTC: 53.4% ETH: 15.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
zUSD

Zerogoki USD ราคา 
ZUSD

เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
This is a preview page.
For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - (3).
คุณเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้หรือไม่ อัพเดทข้อมูลโทเคน
อุปทานหมุนเวียน
 
2,581,806 zUSD
6.15%
โทเคนที่กำลังหมุนเวียนหรือถูกล็อค
 
2,581,806 zUSD
อุปทานสูงสุด
 
42,000,000 zUSD


Zerogoki USD community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

ข่าวสาร Zerogoki USD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ Zerogoki USD

Zerogoki, a transliteration of “零号機” in Japanese, stands for the experimental model Unit-00, and its token REI is the pronunciation of the word ‘zero’ (れい)” in Japanese. Thus, it’s a metaphor for a prototype.

Zerogoki is a leveraged token minting platform deployed on Ethereum and based on an algorithmic pegging mechanism, which can provide users with leverage tools for traditional assets such as foreign exchange, gold, and bonds. Users can use the platform token REI to cast leverage tokens or use the protocol’s synthetic dollar-zUSD to buy leverage assets directly.

A pilot experimental protocol from Duet Protocol, Zerogoki only has the Lite-minting module of Duet Protocol. That is, the synthetic assets are generated only by destroying the protocol asset-REI, and the volatile leverage tokens are chosen as the listed assets to increase the system test pressure. At the same time, the slower Ethernet main net with high cost is used to test if Duet can run smoothly in a harsh environment.