สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 667
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.11T
2.59%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$33.79B
8.01%
การปกครอง: BTC: 49.1% ETH: 18.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
47/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 667
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.11T
2.59%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$33.79B
8.01%
การปกครอง: BTC: 49.1% ETH: 18.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
47/100