สกุลเงินคริปโต:  21,887กระดานซื้อขาย:  529มูลค่าตามราคาตลาด:  $834,696,084,535.23ปริมาณ 24 ชม.:  $43,485,583,968การปกครอง:  BTC: 37.9% ETH: 17.9%ค่าธรรมเนียม ETH:  13 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  21,887กระดานซื้อขาย:  529มูลค่าตามราคาตลาด:  $834,696,084,535.23ปริมาณ 24 ชม.:  $43,485,583,968การปกครอง:  BTC: 37.9% ETH: 17.9%ค่าธรรมเนียม ETH:  13 Gwei
PLE

PlethoriPLE

Rank # -
Token
On 6,904 watchlists

สถานะ

Market data is untracked

โปรเจ็กต์นี้มีลักษณะเป็น "รายชื่อที่เลิกติดตามแล้ว"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

ข้อมูลราคาสด PLE

Plethori is the premier crypto-ETF creation and trading protocol. Their ETFX enables users to trade a wide range of megatrend ETFs centered around industries and sectors driving the crypto space. Utilizing the Avalanche blockchain to increase speed and cost-efficiency, the platform is built to scale.

Plethori's state-of-the-art ETF analysis software analyzes and combines crypto assets for maximum profitability. ETF holders also enjoy a passive income through monthly dividends derived from DeFi protocol integrations. A fiat gateway facilitates seamless investments from the TradFi markets.

An industry-first, the platform also supplies the framework for users to create their very own customized ETFs, earning a percentage of the transaction fees each time their fund is traded. Access the Plethori Fund Manager Leaderboard and compete for top ranking positions.

NFT integration provides holders with access to trading-fee sharing structures and fund management rights, giving high intrinsic value to each unique zoomorphic collectible.