สกุลเงินคริปโต: 25,402
กระดานซื้อขาย: 636
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,145,474,371,942.95
ปริมาณ 24 ชม.: $21,027,538,770
การปกครอง: BTC: 46.0% ETH: 19.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 25,402
กระดานซื้อขาย: 636
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,145,474,371,942.95
ปริมาณ 24 ชม.: $21,027,538,770
การปกครอง: BTC: 46.0% ETH: 19.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 

PARA
ParaToken ราคาPARA $0.00008501

ParaToken has migrated from old contract to new contract.
เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
โครงการนี้เป็นรายการที่ไม่ได้มีการติดตาม For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - (3).
ผู้สนับสนุน

ParaToken has migrated from old contract to new contract.

ParaToken ชุมชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสาร ParaToken

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ ParaToken

What Is ParaToken (PARA)?

PARA is a decentralized erc-20 native utility token that will be used for: * Required DAG Bridge Access Token * Required Launch Platform Access and Fee Token * Required Token for NFT Marketplace Premium Access

How Many PARA Tokens Are There in Circulation?

Who is the Founder of PARA?

Where Can I Buy PARA?