สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.32T
4.34%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$109.43B
23.53%
การปกครอง: BTC: 54.1% ETH: 15.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.32T
4.34%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$109.43B
23.53%
การปกครอง: BTC: 54.1% ETH: 15.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
INSP

Inspect ราคา 
INSP

฿4.45  

2.76% (1 วัน)

แนภูมิของ Inspect ไปจนถึง THB

Loading Data

โปรดรอสักครู่ เรากำลังโหลดข้อมูลแผนภูมิ

เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
สถิติ Inspect
มูลค่าตามราคาตลาด
 

2.76%

฿715,188,134
#873
ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
 

8.67%

฿27,511,984
#1272
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชม.)
 
3.85%
อุปทานหมุนเวียน
 
160,875,467 INSP
16.09%
โทเคนที่กำลังหมุนเวียนหรือถูกล็อค
 
1,000,000,000 INSP
อุปทานสูงสุด
 
1,000,000,000 INSP
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับลดอย่างเต็มที่
 
฿4,445,600,983
ตัวแปลง INSP เป็น THB
INSP
THB
การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา
24 ชม. 
ต่ำ
฿4.43
สูง
฿4.76
สูงสุดเป็นประวัติการณ์
Mar 09, 2024 (a month ago)
฿14.68
-69.71%
ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
Apr 20, 2024 (23 minutes ago)
฿4.43
+0.27%
ดูข้อมูลย้อนหลัง
ความนิยม
ในรายการเฝ้าดู24,480x
1244th / 9.7K
คุณเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้หรือไม่ อัพเดทข้อมูลโทเคน


Loading Data

โปรดรอสักครู่ เรากำลังโหลดข้อมูลแผนภูมิ

Inspect community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

ตลาด Inspect

คู่การซื้อขายทั้งหมด

Loading data...

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: หน้านี้อาจมีลิงค์พันธมิตร CoinMarketCap อาจได้รับการตอบแทนหากคุณเยี่ยมชมลิงก์พันธมิตรใดๆ และคุณกระทำอย่าง เช่น การสมัครและทำธุรกรรมใดๆกับแพลตฟอร์มพันธมิตรเหล่านี้ โปรดอ้างอิงจากการเปิดเผยข้อมูลพันธมิตร

ข่าวสาร Inspect

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ Inspect

What Is Inspect (INSP)?

Inspect serves as the cornerstone of Web3, introducing an innovative layer 2 solution specifically crafted to enrich user experiences across expansive social ecosystems like X (Twitter). As the inaugural layer 2 infrastructure for X, Inspect seamlessly grants users access to a comprehensive suite of meticulously designed products and tools. These resources are dedicated to offering invaluable insights and essential functionalities, empowering users to navigate the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs with unparalleled ease.

Through Inspect, users are equipped with a decisive advantage within the crypto sphere. The platform houses an array of tools thoughtfully curated to provide individuals with enhanced market analysis capabilities and a deeper comprehension of social movements within the cryptocurrency domain. This comprehensive toolset not only furnishes users with real-time analytics and insights but also facilitates informed decision-making and fosters improved engagement with the ever-evolving crypto and NFT markets.

Inspect functions as an entryway to indispensable tools and analytics, empowering users to navigate the complexities of the crypto world effortlessly. By leveraging this groundbreaking layer 2 solution, individuals gain effortless access to a diverse range of resources critical for maintaining a competitive edge in the market and fostering a profound understanding of crypto trends and social dynamics.

Inspect and INSP Utility:

INSP serves as the native token within the Inspect ecosystem, offering a range of functionalities including:

-Processing transaction fees and data storage costs. -Participation in the operation of validator nodes through staking INSP tokens. -Governance voting to determine network resource allocation. -Use INSP as currency for subscriptions, ads, API fees, etc. -Staking INSP for benefits such as fee discounts, access to hidden data, whitelist eligibility, etc. -Utilization of buyback and burn mechanisms to utilize revenue from project listings, ads protocol, and aggregator fees.

Inspect Tools and Features:

The suite of tools and features within Inspect includes:

-Main Apps: Advanced UI layer and user terminal for seamless navigation. -Web App and Browser Extension: Real-time, on-chain insights for tokens, NFTs, and traders. -Portfolio: Comprehensive view of on-chain assets aggregated into dynamic performance charts. -NFTs: Simplified view and insights into NFT investments across multiple blockchains. -Transactions and X-score: AI-powered tools analyzing social influence and transaction histories, providing insights into leading players' strategies.

Inspect's comprehensive array of tools and features ensures users have access to real-time data, in-depth analytics, and simplified interfaces, enabling them to make informed decisions, monitor trends, and engage effectively within the dynamic landscape of cryptocurrencies and NFTs.