สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 666
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.1T
2.16%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$41.81B
44.23%
การปกครอง: BTC: 49.5% ETH: 18.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
47/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 666
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.1T
2.16%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$41.81B
44.23%
การปกครอง: BTC: 49.5% ETH: 18.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
47/100