สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 717
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.33T
3.13%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$106.27B
32.44%
การปกครอง: BTC: 52.7% ETH: 17.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
CDTC

DeCredit ราคา 
CDTC

เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
This is a preview page.
For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - (3).
คุณเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้หรือไม่ อัพเดทข้อมูลโทเคน
อุปทานหมุนเวียน
 
0 CDTC
0.00%
โทเคนที่กำลังหมุนเวียนหรือถูกล็อค
 
300,000,000 CDTC
อุปทานสูงสุด
 
300,000,000 CDTC
แท็ก


DeCredit community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

ข่าวสาร DeCredit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ DeCredit

DeCredit is committed to bolstering Web3 with the Credit Oracle protocol. By importing off-chain credit data into the blockchain world, the data barrier between on-chain and off-chain can be broken down so that users can obtain data ownership and self-sovereignty. DeCredit Oracle is a more secure and reliable Web3 infrastructure by using globally distributed credit nodes and DAO governance. The mission of DeCredit is to empower Web3 and explore more use scenarios including DeFi, GameFi, NFT, SocialFi and RWA.