Mga Ranking ng Dami sa 24 na Oras (Currency)

 • 1. Tether 71.49%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg
 • 2. Bitcoin 34.31%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg
 • 3. XRP 16.27%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg
 • 4. Ethereum 14.82%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg
 • 5. Dogecoin 5.47%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg
 • 6. Binance Coin 4.22%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg
 • 7. TRON 4.19%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg
 • 8. Litecoin 3.65%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg
 • 9. Binance USD 3.62%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg
 • 10. Cardano 3.46%

  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  RankPinagkunan
  RankPinagkunanMagkaparesDami (24 na oras)PresyoVolume (%)
  1
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  2
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  3
  ₱?
  ₱59,832.52
  10.00%
  Kabuuang/Avg