ASTX

цена на Asterix Labs 
ASTX

BGN1,547.98  

9.99% (1d)

Диаграма Asterix Labs в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Asterix Labs
Пазарна капитализация
 

9.99%

BGN 15,479,790
#1084
Обем (24 ч)
 

4.93%

BGN 798,049
#1513
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
5.16%
Циркулиращо предлагане
 
10,000 ASTX
100.00%
Общо предлагане
 
10,000 ASTX
макс. предлагане
 
10,000 ASTX
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 15,479,790
Конвертор от ASTX в BGN
ASTX
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1,535.32
Високо
BGN1,719.65
Най-висока за всички времена
Mar 13, 2024 (4 months ago)
BGN10,663.45
-85.48%
Най-ниска за всички времена
Feb 13, 2024 (5 months ago)
BGN959.56
+61.32%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение1,436x
5458th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Asterix Labs community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Asterix Labs пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Asterix Labs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Asterix Labs