Bảng thuật ngữ

Khối Genesis (Genesis Block)

Easy

Đây là khối dữ liệu đầu tiên được xử lý và xác thực để tạo thành một blockchain mới, thường được gọi là khối 0 hoặc khối 1.

Khối Genesis là gì?

Khối genesis đề cập đến khối đầu tiên trong một blockchain và thường được mã hóa cứng vào phần mềm ứng dụng của nó. Một blockchain có nhiều "khối" (chứa các giao dịch đã được xác thực và dữ liệu hoạt động được ghi lại) được liên kết với nhau bằng một chuỗi ẩn dụ.

Mỗi "khối" của tài sản tiền điện tử chứa dữ liệu tham chiếu cho khối trước đó và lấy giá trị/tính hợp pháp của nó từ khối tiền nhiệm của nó. Do đó, khối genesis đề cập đến khối đầu tiên (Khối 0 hoặc Khối 1) của một blockchain mới, mà tất cả các khối tiếp theo khác sẽ được đính kèm.

Một khối genesis là duy nhất vì nó là khối duy nhất trong blockchain không tham chiếu đến khối tiền nhiệm, và trong hầu hết các trường hợp, phần thưởng khai thác đầu tiên mà nó mở khóa là không thể sử dụng được.
Các khối Genesis có ý nghĩa đặc biệt, vì chúng tạo thành nền tảng của blockchain và thường chứa đựng những câu chuyện thú vị hoặc ý nghĩa ẩn giấu. Chẳng hạn, khối Genesis của Bitcoin chứa thông điệp nổi tiếng hiện nay "Ngày 3/1/2009, Bộ trưởng đứng bên bờ vực cứu trợ các ngân hàng" - một tài liệu tham khảo về các điều kiện tài chính đang xấu đi vào thời điểm đó và lý do tạo ra các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum. Khối Genesis của Bitcoin năm 2009 chứa 50 BTC.
Khối Genesis Bitcoin rất hấp dẫn không chỉ vì thông điệp đi kèm mà còn do thực tế là khối tiếp theo đã được đánh dấu thời gian gần 6 ngày sau đó (thời gian trung bình là 10 phút). Giả thuyết hiện tại là tiêu đề hấp dẫn của Times đã lôi kéo Satoshi Nakamoto phát hành Bitcoin ra công chúng, nhưng thực ra ông đã tạo khối genesis sớm hơn và thay đổi dấu thời gian cho phù hợp. Sau khi thử nghiệm phần mềm của mình từ ngày 3/1/2009, Satoshi có thể đã xóa tất cả các khối thử nghiệm và sử dụng khối genesis để khởi chạy mạng chính của mình.