Bảng thuật ngữ

Liên minh Tập đoàn Sử dụng Ethereum (Enterprise Ethereum Alliance, EEA)

Moderate

Một nhóm các tổ chức và công ty làm việc cùng nhau để phát triển hơn nữa mạng Ethereum.

Liên minh Tập đoàn Sử dụng Ethereum (Enterprise Ethereum Alliance, EEA) là gì?

EEA tập hợp một số công ty công nghệ, tổ chức tài chính, công ty khởi nghiệp và học giả với mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng công nghệ Ethereum và thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mới trên toàn thế giới.

Cộng đồng toàn cầu của nó bao gồm sự kết hợp của những các doanh nghiệp khổng lồ đa quốc gia cũng như các công ty khởi nghiệp. Cộng đồng này có một số thành viên bao gồm JPMorgan Chase, Microsoft, Intel, Accenture, EY và BP.

Thông qua liên minh, các thành viên đã tạo ra một diễn đàn mà họ có thể chia sẻ kiến thức và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi Ethereum giữa những người chơi là tổ chức.

Hoạt động của EEA dựa trên bốn trụ cột: hiểu các yêu cầu của doanh nghiệp, xây dựng các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn để giải quyết các yêu cầu này, phát triển cùng với blockchain Ethereum công khai và đạt được khả năng tương tác toàn cầu thông qua các chương trình chứng nhận.
Công nghệ của Ethereum vẫn đang ở giai đoạn đầu và sẽ phải vượt qua một số rào cản kỹ thuật và quy định trước khi nó có đầy đủ chức năng cho các giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, Ethereum đã nâng cấp blockchain của mình thành mạng bằng chứng cổ phần (Proof-of-Stake) — có nghĩa là nó có thể xử lý nhiều giao dịch hơn mỗi giây so với hiện tại.

Chỉ có một số trường hợp sử dụng tiềm năng được EEA giới thiệu bao gồm các blockchain được sử dụng để thúc đẩy an toàn thực phẩm. Công nghệ này có thể được sử dụng ở mọi giai đoạn trong chuỗi cung ứng, mang lại sự minh bạch hơn cho người tiêu dùng. Trong trường hợp cần thu hồi sản phẩm, những người ủng hộ nó sẽ lập luận rằng điều này có thể đẩy nhanh quá trình — và đảm bảo rằng nguồn gốc của vấn đề có thể được xác định nhanh hơn nhiều so với hiện tại.

Blockchain cũng mang đến cơ hội token hóa nhiều loại tài sản, bao gồm các mặt hàng trong thế giới thực như tài sản. Ngoài ra, còn có thể lưu giữ hồ sơ sức khỏe theo cách an toàn hơn hiện tại và có thể mã hóa các bằng cấp đại học để ngăn chặn gian lận.

EEA có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhưng họ cũng có văn phòng tại Trung Quốc, Pháp và Nhật Bản.