Bảng thuật ngữ

Phát hành coin lần đầu tự trị phi tập trung (DAICO)

Moderate

Một phương pháp tài trợ phi tập trung cho các dự án giới thiệu một hình thức quản trị trong quy trình ICO (Phát hành coin lần đầu)

Phát hành coin lần đầu tự trị phi tập trung (DAICO) là gì?

Được đề xuất vào năm 2018 bởi Vitalik Buterin, người tạo ra Ethereum (ETH), DAICO nhằm mục đích kết hợp các ý tưởng từ các Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và các đợt phát hành coin lần đầu (ICO) để tăng sự tin tưởng của các nhà đầu tư và kiểm soát nhiều hơn việc phân bổ quỹ gây quỹ trong tay của họ.
ICO là một phương thức huy động vốn để phát triển và tiếp thị các loại tiền điện tử mới có nguồn gốc từ ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi tiến hành ICO, các nhà phát triển đang tìm kiếm nguồn tài trợ sẽ bán một phần tổng nguồn cung tiền điện tử của họ cho công chúng. Thường có giới hạn mềm — một mục tiêu tài trợ cần phải đạt được, nếu không, theo truyền thống, chiến dịch được coi là thất bại và tất cả số tiền thu được sẽ được trả lại cho những người đóng góp.

Mặt khác, nếu đạt đến giới hạn mềm, các nhà phát triển sẽ có toàn quyền truy cập vào nó, cũng như tất cả các khoản tiền đã huy động được vượt quá mục tiêu, ngay sau khi giai đoạn ICO kết thúc. Điều này đặt tất cả quyền quyết định về cách sử dụng số tiền thu được vào tay nhóm tập trung đằng sau dự án, điều này có thể dẫn đến kết quả xấu.

Các nhóm ICO đôi khi không thể hoàn thành sản phẩm của họ trong một khoảng thời gian hợp lý, dẫn đến phần mềm bốc hơi. Tồi tệ hơn, một số ICO hóa ra lại hoàn toàn là lừa đảo mà không hề có ý định đi vào giai đoạn phát triển. Với rất ít hoặc không có khả năng thực thi hoàn lại tiền do thiếu các quy định được xác định trong không gian ICO, lựa chọn duy nhất của nhà đầu tư trong những trường hợp như vậy thường là dựa vào đạo đức của nhóm.

Khái niệm DAICO của Buterin là đề xuất khóa tất cả số tiền thu được từ một ICO vào một hợp đồng thông minh của tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và đặt quyền quản lý DAO đó vào tay các nhà đầu tư.

Số tiền sẽ không được giải phóng ngay lập tức sau khi chiến dịch gây quỹ kết thúc, mà được mở khóa ở một tỷ lệ mỗi giây nhất định được gọi là tap variable (biến vòi), do các nhà đầu tư bình chọn. Hơn nữa, nếu đội ngũ phát triển không thể hoàn thành dự án, những người đóng góp có thể bỏ phiếu để hoàn trả bất kỳ tài nguyên nào còn lại cho họ.

DAICO là một khái niệm tương đối gần đây và chưa được chứng minh, nhưng về lý thuyết, nó được kỳ vọng sẽ làm cho việc quản lý các quỹ ICO trở nên dân chủ hơn và cung cấp cho các nhà đầu tư một mức độ bảo vệ khỏi gian lận.